Filozofia - pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3493
Wyświetleń: 12943
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - pytania egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe pytania:
1. Podział filozofii
2. Dwie metody dyskusji według Sokratesa
3. Co różnie metafizykę oraz epistemologię Arystotelesa i Platona?
4. Czym różnie się genetyczny empiryzm od natywizmu?
5. Co to jest metodyczne wątpienie?
6. Koncepcja rozwoju świata
7. Na czym polega irracjonalizm?
8. Co to są aksjomaty, a co twierdzenia?
9. Trzy stadia pozytywizmu
10. Na czym polega metoda pragmatyczna?
itd.

I
Podział filozofii
Dwie metody dyskusji według Sokratesa
Co różnie metafizykę oraz epistemologię Arystotelesa i Platona?
Czym różnie się genetyczny empiryzm od natywizmu?
Co to jest metodyczne wątpienie?
Koncepcja rozwoju świata
Na czym polega irracjonalizm?
Co to są aksjomaty, a co twierdzenia?
Trzy stadia pozytywizmu Na czym polega metoda pragmatyczna?
II
Z jakich dwóch korzeni powstała filozofia?
Czym jest świat według Platona?
Pojęcie materii według spirytualistów
Na czym polega genetyczny empiryzm?
Stanowisko w sporze o uniewrsalia
Stanowisko w sporze o celowy rozwój świata
Elementy bazy empirycznej nauk indukcyjnych.
Trzy drogi rozwoju wiedzy według Kemenyego
Koncepcja filozofii u nepozytywistów
Tragiczna wolność samotnego człowieka w egzystencjonaliźmie
III
Co znaczy słowo „filozofia”?
Filozoficzna sylwetka Sokratesa
Plotyn jako kontynuator myśli Parmenidesa i Platona
Na czym polega hilemorfizm?
Spór o uniewrsalia
Dwa rodzaje dualizmu metafizycznego
Przedstawiciele agnostycyzmu
4 warunki niezawodności systemu dedukcyjnego sformalizowanego
Co to jest redukcja ejdetyczna w fenomenologii?
Personalizm jako przedłużenie egzystenjonalizmu teistyznego
IV
Które działy filozofii zajmują się wartościami?
Na czym polega rygoryzm moralny Sokratesa?
Platon i Locke: dwa rozumienia pojęcia „idea”
Jak tłumaczą psychikę materialiści?
Na czym polega agnostycyzm?
Różnia między determinizmem a indeterminizmem
Klasyczna koncepcja prawdy
Schemat nauki indukcyjnej
Podstawowe pojęcia fenomenologii
Dwa nurty egzystencjonalizmu
V
Pojęcia i zasady ontologii
Na czym polega intelektualizm etyzny Sokratesa?
Metafora jaskini u Platona
Koncepcja Bytu według Arystotelesa
W co wątpią sceptycy?
Na czym polega panteizm?
Trójstopniowy system poznania u Kanta
Elementy bazy empirycznej nauk indukcyjnych
Intelekt a intuicja u Bergsona
Co łączy koncepcje filozoficzne Marcela i Mouniera?
VI
„Arche” w jońskiej filozofii przyrody
Różnice między koncepcjami bytu Hreaklita i Parmenidesa
Co to są pytania skoratyczne (metoda maieutyczna)?
Arystotelizm schrystianizowany św Tomasza z Akwinu
Dwie wersje panteizmu: stoicy i Spinoza
Na czym polega przełom koprenikański w filozofii Kanta?
Nieklasyczne koncepcje prawdy
Jakimi zasadami kierują się teorie?
Filozofia Zycia Henryka Bergsona
Konflikt jako podstawa stosunków międzyludzkich w egzystencjonaliźmie


(…)

… Sokratesa
Czym są idee według Platona?
4 zasady powstawania rzeczy jednostkowych w ujęciu Arystotelesa
Co znaczą słowa Kartezjusza: „wątpię więc jestem”?
Na czym polega idealizm subiektywny, a na czym obiektywny?
Co to są idee wrodzone?
Schemat nauki dedukcyjnej
Klasyfikacja nauk według Comte
Co to jest strumień świadomości?
VIII
Chronologiczny podział filozofii
Na czym polega Sokratejska wiedza niewiedzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz