Filozofia - strona 6

Teorie pozytywizmu prawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

Teorie pozytywizmu prawnego myślenie pozytywistyczne oznacza, że przedmiotem poznania może być tylko to, co jest nam dane i możliwe do udowodnienia. Na gruncie prawa oznacza on, że jedynie prawo stanowione /pozytywne/ może być traktowan...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Bezpieczeństwo prawne wynika z potrzeb człowieka, który chcąc się urzeczywistnić w świecie potrzebuje bezpieczeństwa, by swe życie kierować do określonego przez siebie celu, planować je i kształtować bezpieczeństwo winno obejmować przede wszystkim relacje międzyludzkie, by móc być pewnym swych praw...

Powstanie neoplatonizmu: Ammonios - Plotyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Powstanie neoplatonizmu: od szkoły Ammoniosa do szkoły Plotyna Amonios Sakkas i jego szkoła w Aleksandrii Zagadka Ammoniosa Sakkasa Próg neoplatonizmu zostaje przekroczony wraz z żyjącym na przełomie II i III wieku naszej ery Ammoniosem Sakkasem....

Natura oraz rozwój filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Powstanie, natura oraz rozwój filozofii i spekulatywnych problemów starożytności charakterystyka filozofii starożytnej: próba wytłumaczenia ogółu rzeczy (całej rzeczywistości, każdego bytu) filozofia pozostaje sobą jedynie wtedy, gdy i jak długo próbuje zmierzyć się z całością i usiłuje zarysować ...

Problemy etyki oświecenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

problemy etyki oświecenia W pierwszej połowie XVIII wieku pojawiła się grupa moralistów, przeciwstawiająca się zarówno rozumieniu człowieka jako istoty z gruntu egoistycznej (Hobbes), jak również autorytarnym koncepcjom prawa moralnego i obowiązków moralnych (Locke). Utrzymywali więc, że człowiek j...

Anzelm z Canterbury - „Proslogion”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

Anzelm z Canterbury - „Proslogion” Oryginalny tytuł „Proslogionu” brzmiał: „Wiara szukająca zrozumienia”. „Proslogion” znaczy po prostu „mowa skierowana do kogoś” (za „Monologionem” - „rozmową z samym sobą”). Dowód na istnienie Boga z...

Pierre Abelard - przedmowa do „Tak i nie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Pierre Abelard - przedmowa do „Tak i nie” Czas, w którym działał Pierre Abelard, wiek XII, był okresem przygotowania scholastyki, która stopniowo zdobywała coraz to większe wpływy. Metoda scholastyczna polegała na rozumowym uzasadnianiu prawd ...

Przekształcenie idealizmu - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

przekształcenie idealizmu Ludwig Feuerbach (1804-1872) Feuerbach twierdził, że głównym tematem jego prac są religia i teologia. Nie znaczyło to, że wierzył, iż Bóg istnieje obiektywnie poza ludzką myślą. Chciał jednak w świetle całościowo ujętego ludzkiego życia i ludzkiej myśli wyjaśnić rzeczywist...

Relacje między Arystotelesem i Platonem

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Relacje między Arystotelesem i Platonem, kontynuacja „drugiego żeglowania” Metoda historyczno-genetyczna i współczesna interpretacja myśli arystotelesowskiej Arystoteles, najpierw jako Akademik, potem jako odstępca od Akademii, a wreszcie jako założyciel własnej szkoły, podjął się próby systematycz...

Rene Descartes - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Rene Descartes (1596-1950) metoda i cel Descartesa Podstawowym celem Descartesa było osiągnięcie systemu prawdziwych twierdzeń filozoficznych na drodze czysto rozumowej. Pragnął on uniknąć pomieszania tego, co „jasne i wyraźne” z tym, co tylko prawdopodobne - dążył do wiedzy niezawodnej. Chciał jed...