Filozofia - strona 7

Jan Szkot Eriugena - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Renesans karoliński - wiek IX Jan Szkot Eriugena Życie i dzieła Eriugena jest autorem pierwszego wielkiego systemu filozoficznego wieków średnich, którego nic nie zapowiadało i który nie miał zasadniczo bezpośredniej kontynuacji. Oczyw...

Renesansowa filozofia przyrody - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 651

renesansowa filozofia przyrody U pewnej liczby renesansowych myślicieli wyłoniła się idea przyrody pojętej jako jednolity system, będący pod działaniem sił sympatii i przyciągania oraz ożywiony przez duszę świata. Filozofowie ci pojmowali przyrodę jako samowystarczalny organizm nie dający się opisa...

Jean Jacques Rousseau - omówienie dzieła

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

Jean Jacques Rousseau - „Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi” przedmowa W człowieku są dwa czynniki wcześniejsze niż rozum: pragnienie przetrwania i pomy...

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie i Lukrecjusz Pierwsze próby wprowadzenia epikureizmu do Rzymu i krąg Filodemosa Pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia epikureizmu do Rzymu podjęl...

Rozwój neoplatonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Rozwój neoplatonizmu i koniec starożytnej filozofii grecko-pogańskiej Całościowe spojrzenie na szkoły, przedstawicieli i kierunki w neoplatonizmie Uwagi metodologiczne dotyczące rekonstrukcji dziejów neoplatonizmu Trudno jest pisać historię neoplatonizmu po Plotynie. Wkład kolejnych myślicieli pole...

Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku Diogenes z Synopy i rozwój cynizmu Diogenes i radykalizacja cynizmu Diogenes urodził się pod sam koniec V wieku przed Chrystusem w Synopie, zmarł w wieku IV. Starożytne źródła mówią, że był uczniem Antystenesa, twórcy cynizmu teo...

Ruch utylitarystyczny - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

ruch utylitarystyczny Jeremy Bentham (1748 -1832) Filozofia Benthama opiera się na hedonizmie psychologicznym - teorii, wedle której każdy człowiek dąży z natury do osiągnięcia przyjemności i uniknięcia przykrości. Terminy: „przyjemność” i „przykr...

Sceptycy - historia szkoły filozoficznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Sceptycy historia szkoły filozoficznej: początek dał Pirron na przełomie IV i III w. p.n.e. źródłem wiedzy o sceptykach są „Zarysy Pirrońskie” autorstwa żyjącego w II w. p.n.e. Sekstusa Empiryka oraz jego dzieło „Przeciw matematykom” sceptycy nazywali sieb ie zetykam i („szukającymi”), efektykami...

Sceptycyzm pirroński i sceptycyzm akademicki - Arkezylaos

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Sceptycyzm pirroński i sceptycyzm akademicki Moralny sceptycyzm Pirrona i pirronizm Pirron urodził się między 365 a 360 rokiem przed Chrystusem w Elidzie. Uczęszczał na wykłady nauczycieli szkół sokratycznych, zwłaszcza szkoły megarejskiej. Później został uczniem Anaksarchosa z Abdery, który zapozn...

Schelling system idealizmu transcendentalnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling - „System idealizmu transcendentalnego“ wprowadzenie Wiedza dotyczy tego tylko, co jest prawdziwe, a polega...