Bezpieczeństwo i dobro prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo i dobro prawne - strona 1 Bezpieczeństwo i dobro prawne - strona 2 Bezpieczeństwo i dobro prawne - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo prawne wynika z potrzeb człowieka, który chcąc się urzeczywistnić w świecie potrzebuje bezpieczeństwa, by swe życie kierować do określonego przez siebie celu, planować je i kształtować
bezpieczeństwo winno obejmować przede wszystkim relacje międzyludzkie, by móc być pewnym swych praw
pragnienie bezpieczeństwa zapewnia w jakimś stopniu pozytywizacja prawa, która nadaje życiu społecznemu pewien porządek, regularność i bezpieczeństwo - jest to bezpieczeństwo przez prawo
gdy w konkretnej sytuacji życiowej występuje wątpliwość, prawo ma określić jasno co obowiązuje i jak adresaci normy mają się zachować. Ale to oznacza, że prawo samo w sobie musi zawierać bezpieczeństwo
bezpieczeństwo prawne obejmuje bezpieczeństwo porządku i orientacji - prawo winno wskazywać kierunek działania, co oznacz, że normy muszą zawierać jasną treść i skutki prawne. Obywatel ma wiedzieć jak się zachować i czego się spodziewać z drugiej strony. Ma wiedzieć jakie ma prawa i obowiązki i jakie będą skutki prawne jego zachowania
precyzyjność i dokładność prawa - poszczególnych norm i całego systemu, co prowadzi do jasności w stosowaniu przepisów i konsekwencji prawnych
bezpieczeństwo skuteczności prawa - czyli możliwość jego przeforsowania i egzekwowania - tzw. bezpieczeństwo realizacji
stabilność prawa - choć prawo podlega przemianom, to te przemiany nie mogą się dokonywać skokowo i często. Ta stabilność wyraża się w orzecznictwie przez tzw. prawomocność decyzji, której nie można już zakwestionować środkami prawnymi - to przede wszystkim w stosowaniu prawa przez sądy
jest ideą prawa, która może być urzeczywistniona tylko na terenie prawa - w tworzeniu i stanowieniu
jako zasada jest związana nierozłącznie z państwem prawa
Polaryzacja idei prawa
idea prawa zawiera 3 elementy, cele - sprawiedliwość, celowość, bezpieczeństwo, które są we wzajemnej relacji ale treściowo się nie pokrywają
wg Radbrucha - te trzy elementy znajdują się w relacji koniecznego uzupełniania się - tworzą jedność w trójcy
sprawiedliwość jako idea albo pusta forma potrzebuje uzupełnienia przez zasadę celowości, która może określić jej treść ponieważ istnieje spór co do treści celowości prawa, konieczne jest wprowadzenie bezpieczeństwa prawnego, przez jasność i dokładność stanowionych norm
tak więc 3 elementy można rozróżnić jako zasadę formy /sprawiedliwości/, zasadę treści /celowość/ i zasadę obowiązywalności /bezpieczeństwo/
ta wizja Radbruch jest nie do przyjęcia
ze wszystkich 3 elementów można bowiem wyprowadzić treści, choć nie jest ona zbyt konkretna


(…)

… osobowych wartości jednostek, która została uznana za wspólny cel osiągany poprzez wspólne działanie
Dobro wspólne jako zasada bytu społecznego
będąc zasadą bytu społecznego jest zarazem, zasadą działania i wchodzi w zakres prawa naturalnego
uznawana jest za nakaz rozumu praktycznego, który określa zbiorową wartość i kieruje ją do realizacji przez ludzi w społecznym działaniu - mają oni zdobyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz