Istota prawa finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota prawa finansowego - strona 1 Istota prawa finansowego - strona 2

Fragment notatki:

Temat Istota prawa finansowego Agenda
Pojęcie prawa finansowego- wymaga naukowego wyjaśnienia, mimo iż jest ono używane w Polsce i w innych krajach świata, lecz nie we wszystkich.
W większości państw używa się określenia finanse publiczne
Uwagi wprowadzające
Genezy prawa finansowego można się dopatrywać zarówno w starożytności, gdy zaczęły obowiązywać pierwsze instytucje finansowe, lecz nie poddano ich jeszcze regulacjom prawnych.
Prawo finansowe podlega stałej ewolucji, ponieważ zmieniają się stosunki społeczne i gospodarcze oraz systemy polityczne.
Zmiana z zakresu prawa finansowego jest stała.
Prawo finansowe nie stanowi jednorodnego zbioru norm prawnych, lecz obejmuje kilka mniejszych zbiorów, mających wspólny element- np. finanse publiczne. Dlatego nie udało się go nigdy w pełni skodyfikować.
W odczuciu społecznym prawo finansowe jest ważne, lecz mało zrozumiałe i mało przejrzyste oraz niestabilne. Nauka prawa finansowego stara się tylko częściowo...
Obecnie w nauce prawa finansowego występuje tendencja do porzucania terminu prawo finansowe i zastąpienia go odrębnymi terminami pewnych fragmentów dotychczasowego pojęcia prawa finansowego, np. prawo budżetowe, prawo daninowe (zw. prawo podatkowe), prawo dewizowe, prawo bankowe, prawo celne itp.
Geneza i ewolucja prawa finansowego- na egzaminie nie będzie z tego pytań! Geneza prawa finansowego związana jest z powstaniem pieniądza.
Pieniądz powstawał na pewnym etapie rozwoju społecznego jako dobro wymienialne na wszelkiego rodzaju inne dobra.
Formy pieniądza i jego funkcje- z biegiem czasu ulegały zmianom.
Prawo walutowe ukształtowało się z prawa menniczego czyli prawa, które zastrzegało dla panującego wyłączności bicia monety.
Pieniądz wymagał także ochrony prawnej.
Prawo skarbowe sensu stricto najwcześniej wyłoniło się z prawa.
Normuje się zasady gospodarki budżetowej.
Zakres regulacji prawa finansowego
Do 1989 r. prawo finansowe, któremu przyznano status odrębnej gałęzi prawa, definiowano jako...
Po 1989 r. prawo finansowe definiuje się jako zespół norm regulujących ustrojowe materialne i proceduralne aspekty gosp. finansowej podmiotów prawa publicznego, bądź jako regulacje prawne odnoszące sie do działalności finansowej organu państwa.
Istota prawa finansowego
Obecnie jako odrębna gałąź prawa traktuje się prawa podatkowe, natomiast nie zalicza sie do prawa finansowego unormowań odnoszących się do gospodarki.
Prawo finansowe posiada własne instytucje prawne w zakresie podmiotu i przedmiotu regulacji prawnych.
Poszczególne elementy normy prawnej wskazują prawne różnice w porównaniu z elementami...
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz