Sposób legitymowania zasad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób legitymowania zasad - strona 1 Sposób legitymowania zasad - strona 2 Sposób legitymowania zasad - strona 3

Fragment notatki:

Sposób legitymowania zasad -czyli, ustalania ich przynależności do prawa pozytywnego
W tym celu stosuje się 3 rodzaje dyrektyw: 1. dyrektywy walidacyjne: musimy ustalić jakie przepisy będą przepisami obowiązującymi w danej koncepcji źródeł prawa (ustalamy czy zostały one wydane przez kompetentny do stanowienia prawa organ, czy zostały ustalone we właściwej procedurze, czy zostały ogłoszone i weszły w życie, ustalamy czy nie zostały derogowane)
2.dyrektywy interpretacyjne : stosujemy reguły wykładnicze co do zasad, które wynikają pośrednio z tekstu prawnego
3.reguły inferencyjne: powołujemy się na ocenę racjonalnego prawodawcy zgodnie z którymi pożądane jest zachowanie adresatów zgodne z wysłowioną w przepisach dyrektywą
Wśród zasad konstytucyjnych wyróżniamy: zasady ogólne i szczegółowe
- zasady ogólne - wskazują minimalna zawartość systemu prawnego pod względem konstrukcyjnym i etycznym
- zasady szczegółowe - maksymalizują zakres regulacji poprzez ich konkretyzację przez ustrojodawcę, a następnie ustawodawcę
Zasada sprawiedliwości społecznej - zasada ogólna i minimalna, sprawiedliwość podatkowa, art. 84, art. 217., sprawiedliwość daninowa - niektórzy wyinterpretowują ją z art. 84 i 217 - szczegółowa
Zasady konstytucyjne:
- są określane bardzo różnie w literaturze zasady ustrojowe, określające ustrój państwa; - ogólne- dotyczą podstaw ustroju i - szczegółowe- rozwijają poszczególne gałęzie, inaczej zasady naczelne, czyli podstawowe, polityczne; są one definiowane jako podstawowe decyzje autorytetu ustrojodawczego, dotyczącego ustroju państwa!!!
- inaczej  kardynalne rozstrzygnięcia twórców konstytucji, określające formę państwa, system ochrony konstytucji, wolności i prawa jednostki, charakteryzują system prawa oraz identyfikują ustrój danego państwa - posiadają charakter normatywny, przerwanie tworzą normy prawne, bądź są jakimiś elementami do wykładania innych szczegółowych postanowień konstytucji (nie możemy ich traktować jakoś jakiś wartości ideowych, tylko o znaczeniu politycznym). Niekiedy jest trudno wyczytać z konkretnego przepisu (zapisu słownego) normę prawną.
Zasady konstytucyjne tworzą swój system - czyli zbiór reguł (oceniamy tylko elementy, natomiast systemu obok elementów istotne są powiązania miedzy elementami). Idee ogólne (wyróżnia się je obok zasad rozumianych jako normy prawne) - są opisywane jako odnoszące się do wszystkich instytucji systemu politycznego pojęcia ogólnie znane, nie wymagające wyjaśnienia, charakteryzują i oceniają ustrój konstytucyjny. Powinny być oceniane jako swoiste normy programowe konstytucji, nie zaś jako zasady.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz