Zasady ustroju politycznego państwa

note /search

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2807
Wyświetleń: 10185

ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO Dr Grzegorz Koksanowicz Dr Sławomir Patyra wyk. 1 Egzamin-test Konstytucja 2 kwietnia 1997r. „Polskie Prawo Konstytucyjne” pod red. Wiesława Szydło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA Zasada suwerenności (zasada zasad) Suwerenność - niezależność, samodzielność, zdolność...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2282

Zasada demokratycznego państwa prawa - urzeczywistniająca zasadę sprawiedliwości społecznej - Art. 2 K. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. - spór w doktrynie na temat tego, czy jest to zasada? - bardziej to klauzula d...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2485

Zasada władztwa daninowego: - zasada władztwa daninowego (państwa) - przysługuje tylko państwu zgodnie z regulacją konstytucyjną Składka zdrowotna - TK: raz część podatku, raz mówi, że to opłata i posługuje się ogólna kategorią składki. Wydaje się jednak, ze najbliżej jej do opłaty, bo brak jest ...

Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6356

Kiedy nie stosujemy przepisów konstytucji bezpośrednio? - wtedy gdy konstytucja odsyła do innej ustawy - bezpośrednie stosowanie konstytucji w doktrynie uznaje się za sądowe bezpośrednie stosowanie konstytucji: sąd może wydać bezpośrednie orzeczenie na podstawie konstytucji (wydanie aktu indywidu...

Formy prawa obowiązującego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2051

Prawo obowiązuje: powszechnie wewnętrznie - forma pośrednia (ogólne akty stanowienia prawa) Krytyka dotychczasowych stanowisk w prawie administracyjnym konstytucji przyjęła ten dycho tom. Charakter prawa to doktryna (praktyka) - prawo administracyjne nie może tworzyć innych źródeł. Decyzja admin...

Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3115

Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka Nie ma jednej definicji „zasady”. Zatem co to jest zasada? - rodzaj norm prawnych, - reguła - dyrektywa wyróżniająca się szczególna rolą, znaczeniem dla aksjologicznego uzasadnienia i porządkowania zbioru norm prawnych, dziedzin, gałęzi, czy całego ...

Sposób legitymowania zasad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

Sposób legitymowania zasad -czyli, ustalania ich przynależności do prawa pozytywnego W tym celu stosuje się 3 rodzaje dyrektyw: 1. dyrektywy walidacyjne: musimy ustalić jakie przepisy będą przepisami obowiązującymi w danej koncepcji źródeł prawa (ustalamy czy zostały one wydane przez kompetentny d...

Zasada suwerenności narodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3122

Zasada suwerenności narodu: Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. - władza zwierzchnia - zasada nazwana - art. 104. 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. - władza państwowa = władza należy do narodu, naród nie wyzbywa s...

Zasada reprezentacji politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 8148

Zasada reprezentacji politycznej: - stosunek przedstawicielski - rodzaj stosunku konstytucyjnego Fikcja prawna reprezentacji - uznajemy ze działania przedstawiciela są działaniami suwerena (narodu); wola reprezentantów wyrażona w organie przedstawicielskim, zostaje uznana jako wolę narodu, wyrażo...

Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli Przeliczanie głosów na mandaty - wyróżniamy 3 systemy przeliczania głosów na mandaty: mieszany, proporcjonalny i większościowy. Prof., Banaszek - musi być system mieszany, 50% wieksz. i 50% prop. System większościowy - zarówno w okrę...