Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli  - strona 1 Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli  - strona 2 Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli  - strona 3

Fragment notatki:

Zasada proporcjonalności - odzwierciedlenie poglądów obywateli
Przeliczanie głosów na mandaty - wyróżniamy 3 systemy przeliczania głosów na mandaty: mieszany, proporcjonalny i większościowy.
Prof., Banaszek - musi być system mieszany, 50% wieksz. i 50% prop.
System większościowy - zarówno w okręgach jedno, jaki i wielomandatowych, możemy glosować na listy wyborcze na podstawie tego systemu. Występuje gdy dokonujemy wyboru organu monokratycznego. Mandat uzyskuje ten kandydat w okręgu jednomandatowym, lub ta lista w okręgu wielomandatowym, która uzyskała największa liczbę głosów. Występuje dwie odmiany systemu większościowego:
większość bezwzględna -wybrany zostaje ten co uzyska największą liczbę głosów, kandydat lub lista muszą uzyskać więcej niż połowę głosów, w przeciwnym razie dochodzi do 2 tury, do której mogą wejść dwaj kandydaci i dokonujemy między tymi kandydatami wyboru. Do drugiej tury mogą wejść wszyscy kandydaci lub wszyscy bez najsłabszego kandydata i będzie decydować większość zwykła. Większość względna - kandydat lub lista muszą otrzymać więcej głosów niż konkurenci. Nie ma drugiej tury.
Systemy proporcjonalne - zawsze wymagają okręgów wielomandatowych i stosowane są wyborach do organów kolegialnych. Zapewniają podział mandatów pomiędzy poszczególne ugrupowania, czy komitety wyborcze proporcjonalnie do liczy głosów oddanych na nie w wyborach.
Metody przeliczania głosów na mandaty
- występuje kilka(naście) metod. Te które są najczęściej stosowane to;
Metoda d'Hondta Metoda Sainte-Laguë Zmodyfikowana metoda Sainte-Laguë
Metoda Hare - Niemeyera
Metoda d'Hondta
- 10 mandatów do podziału. Na listę A oddano 43 tys. Głosów, a na listę B - 30 tys., C-19 tys. , D-10 tys., E-5 tys. Najpierw ustalamy ile głosów padło, następnie liczbę głosów oddanych na poszczególne listy, dzielimy przez 1,2,3,4, i dalsze liczby całkowite aż do chwili, gdy z uzyskanego ciągu ilorazów da się uszeregować tyle kolejno liczb największych ile jest mandatów do podziału. Następnie każdej liście przydzielamy tyle mandatów ile przypada jej liczb kolejno największych. Kolejność ustalamy według głosów, a nie według kolejności na liście.
- polega na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi przez kolejne liczby naturalne, a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów, wybieranych jest tyle, ile jest mandatów do obsadzenia.
- w przypadku gdy kilka komitetów uzyskało takie same ilorazy stosuje się różne metody dodatkowego szeregowania. W Polsce wybrano następujący sposób - jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano większą liczbę głosów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz