Zasada demokratycznego państwa prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada demokratycznego państwa prawa - strona 1 Zasada demokratycznego państwa prawa - strona 2 Zasada demokratycznego państwa prawa - strona 3

Fragment notatki:

Zasada demokratycznego państwa prawa - urzeczywistniająca zasadę sprawiedliwości społecznej
- Art. 2 K. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
- spór w doktrynie na temat tego, czy jest to zasada? - bardziej to klauzula demokratycznego państwa prawnego (pojęcie otwarte, spinające w sobie kilka zasad, odwołuje się do pewnej doktryny filozoficznej). Traktowana jako pewna wartość, na której opiera się cały system polityczny, prawny, społeczny, etc.
- można wskazać pewne kategorie szczegółowe składające się na państwo prawa:
a. państwo prawa - to organizacja, która ograniczana jest przez kilka kategorii, m.in. podział władzy, hierarchię aktów normatywnych, deklaracje praw indywidualnych i zbiorowych oraz odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi. Z niej wynika również podział władzy w państwie. Przyjmuje się że państwo prawa i podział władzy to sprzężone kategorie - zaprzeczenie struktury nadrzędności sejmu.
Państwo prawa opiera się na hierarchii aktów normatywnych (konstytucja - akt o nadrzędnej wadze, ustawa, rozporządzenie, deklaracja, zabezpieczenie praw indywidualnych i zbiorowych, odpowiedzialność przed rządzącymi - wybory) Urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada to tak naprawdę klauzula państwa prawnego, jest ona formuła prawną, której wprowadzenie do tekstu prawnego oznacza przyjęcie określonego modelu regulacji stosunków społecznych objętych ta klauzulą. To przyjęcie określonych norm prawa: dot. materialnej i formalnej strony stosunków społecznych. Demokracja państwa prawa - łączy się z sprawiedliwością społeczną  gwarantuje jednostce dobrobyt
Przestrzeganie prawa - ujęcie formalnie prawem jest wszystko co zostało ustanowione na odpowiednich reguł. Prawo musi reprezentować odpowiednie wartości, czyli np. sprawiedliwość społeczna.
Ujęcie formalne państwa prawa  państwo, w którym prawo jest pewne, organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Kojarzone jest z praworządnością.
Ujęcie materialne państwa prawa  podstawowymi kategoriami są solidarność i demokracja.
Co to jest prawo pozytywne?
- wszystko co zostało ustanowione lub uznane w odpowiedni sposób przez organy państwa (oddzielnie od prawa naturalnego, nie oznacza, że prawo pozytywne nie jest zakorzenione w prawie naturalnym, ale uznajemy, że podstawa do działania organów państwa musiało zostać ustanowione - ustawa, konstytucje, rozporządzenie, etc lub uznane - umowy międzynarodowe, ogólne zasady prawa międzynarodowego, ew. precedens, ale nie w Polsce).
- Prawo pozytywne ustanawiane przez organy państwa bądź też ustalane na zasadzie konsensualizmu i uznane przez organy państwa (umowy międzynarodowe, układy zbiorowe pracy i inne porozumienia).

(…)

… w podręcznikach jako zasada ustroju. Ale w ramach poszczególnych gałęzi prawa jest wyróżniana.
- generalnie praworządność utożsamiana jest z podporządkowaniem prawu. Prawo stanowi prymat, ma pierwszorzędne znaczenie, nad innymi pozaprawnymi zasadami i nomami postępowania. - kojarzona jest z zasadą legalizmu i przestrzegania prawa
- stanowi nieodłączny i pierwotny element zasady demokratycznego państwa prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz