Pozytywistyczna i niepozytywistyczna interpretacja państwa prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywistyczna i niepozytywistyczna  interpretacja państwa prawa  - strona 1 Pozytywistyczna i niepozytywistyczna  interpretacja państwa prawa  - strona 2

Fragment notatki:

POZYTYWISTYCZNA A NIEPOZYTYWISTYCZNA INTERPRETACJA PAŃSTWA PRAWA - Hayek twierdził, że jeżeli ujmiemy społeczeństwo jako układ 3 podsystemów: politycznego
społecznego
ekonomicznego
to można powiedzieć, że zasada państwa prawa zakłada m.in. następujące warunki istnienia (tzn. zasada ta może istnieć tylko w społeczeństwach, gdzie…): na poziomie politycznym - istnieje demokracja, oparta na regule większości, działa legalnie opozycja oraz istnieje legalnie zagwarantowana możliwość wymiany ekip rządzących na poziomie społecznym - istnieją zagwarantowane prawnie podstawowe prawa i wolności obywatelskie z wolnością słowa i wolnością zrzeszania się na czele jako podstawa ustroju społecznego na poziomie ekonomicznym - istnieje poszanowanie własności prywatnej oraz wolny rynek jako podstawa ustroju ekonomicznego warunek dodatkowy : istnieje instytucja społeczeństwa obywatelskiego warunek dodatkowy : istnieje instytucja sprawiedliwości transformacyjnej -dotyczy nie tylko spraw politycznych, ale również ekonomicznych -dotyczy tego, jakie stanowisko ma zająć państwo demokratyczne i liberalne w stosunku do tych, którzy niegdyś te reguły łamali -istnieją tutaj dwa modele
niemiecki - założenie, że zasady sprawiedliwości wymagają tego, by funkcjonariusze państwa komunistycznego powinni być objęci dekomunizacją i lustracją
polski - bazuje na założeniu, że „zaczynamy od nowa i zapominamy o tym, co było”
-termin państwo prawa można rozumieć dwojako: deskryptywnie - pewna podręcznikowa, idealna sytuacja faktyczna, w której państwo rzeczywiście jest państwem przestrzegającym prawa -w państwie takim każdy obywatel ma prawo do sądu i wie, że ów sąd będzie sprawiedliwy -jest to ujęcie modelowe, do którego powinno się dążyć normatywnie - w takim rozumieniu państwo jest państwem prawa, gdy zasadę państwa prawa ma wpisaną w podstawie swojego ustroju
-bazując na powyższym podziale można również wyróżnić dwa dodatkowe sposoby rozumienia terminu „państwo prawa” wąskie znaczenie państwa prawa - zasada ta skierowana jest jedynie do organów państwowych -naruszanie przepisów i norm prawa przez obywateli nie jest naruszeniem zasady państwa prawa szerokie znaczenie państwa prawa - zasada ta odnosi się w równym stopniu do organów państwowych, co do obywateli danego kraju
1. PRAWORZĄDNOŚĆ FORMALNA I PRAWORZĄDNOŚĆ NIEFORMALNA 1) Praworządność formalna  na praworządność formalną składa się obowiązek przestrzegania prawa oraz spełnione pewne minimum warunków formalnych prawa (np. poprawność uchwalenia, publikacja )
-ten sposób praworządności nie zwraca uwagi na treść wewnętrzną prawa

(…)

… jest w art. 2 Konstytucji RP
-zgodnie z zasadą państwa prawa państwo powinno:
działać w granicach prawa
realizować zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa gwarantować pewność prawa
gwarantować prawo obrony obywatela przed sądem
realizować zasadę lex retro non agit

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz