Zasada władztwa daninowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada władztwa daninowego - strona 1 Zasada władztwa daninowego - strona 2 Zasada władztwa daninowego - strona 3

Fragment notatki:

Zasada władztwa daninowego:
- zasada władztwa daninowego (państwa) - przysługuje tylko państwu zgodnie z regulacją konstytucyjną
Składka zdrowotna - TK: raz część podatku, raz mówi, że to opłata i posługuje się ogólna kategorią składki. Wydaje się jednak, ze najbliżej jej do opłaty, bo brak jest widocznej ekwiwalentności charakterystycznej dla opłaty.
- konstytucja pozwala na udzielenie tego władztwa tylko na rzecz organów samorządu terytorialnego
Obowiązkowe świadczenie - danina publiczna.
Art. 123. 1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.
- czy musi być w nazwie, że ustawa jest ustawą podatkową, czy zmiana nazwy sprawia, że ustawa przestaje być ustawa podatkową? Nie, takie ustawy powinny być rozumiane jako ustawy daninowe.
Orzecznictwo TK - zasada państwa podatkowego jako wycinek dotyczący tylko podatków, zasada władztwa daninowego państwa - czy władztwo daninowe może być powierzone innemu podmiotowi? Nie, władztwo daninowe przysługuje tylko państwu. Konstytucja pozwala na udzielenie tego władztwa na rzecz organów samorządu terytorialnego i żadnemu innemu podmiotowi władztwo daninowe nie może być udzielone, - art. 168 K. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
- na czym polega władztwo daninowe?
Jest to możliwość do nakładania danin publicznych w drodze ustawy. Ta ustawa musi zawierać wymagania określone w art. 84 i 217 K (wszystkie istotne elementy daniny publicznej). Twierdzi się w doktrynie, że ten przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie elementów daniny, stąd też formułuje się wniosek, że nałożenie daniny publicznej, to określenie w ustawie wszystkich istotnych elementów, które decydują o wysokości świadczenia daninowego.
Art. 217. Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
- pozostałe elementy mogą być wskazane w rozporządzeniu, które musi spełniać wymagania art. 92 K.
- przepis art. 217 K odnosi się przede wszystkim do podatków.
- wskazanie systemu daninowego należy do sejmu, są to rozwiązania o charakterze politycznym, sejm posiada w tym zakresie bardzo dużą swobodę decyzji: skala podatkowa, czy ryczałt, czy podatek liniowy, jakie elementy polegają opodatkowaniu, etc. Sejm jest związany w sposób bardzo ścisły z regułami formalnymi (m. in. sprawiedliwość i równość).


(…)


Ustawa zupełna - nią nakładamy
Daniny mogą być traktowane jako element ograniczenia wolności.
Społeczna gospodarka rynkowa:
- art. 20 K. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
- TK ogranicza skargi konstytucyjnej…
… gospodarczej
- stosowana do jednostek i ich organizacji
- własność prywatna, solidarność partnerów społecznych i wolność działalności gospodarczej
Art. 20 konstytucji - Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP.
Art. 21 konstytucji - RP chroni własność…
… w odniesieniu działalności gospodarczej z przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.
- konstytucja podkreśla własność prywatną, jest szczególnie wyróżniana - art. 21 ust. 2 (wywłaszczenie tylko za odszkodowaniem), 64 (prawo do własności i dziedziczenia).
- odrębna sytuacja - art. 23 - ustrój rolny, gospodarstwo rodzinne.
- dotyczy ustroju gospodarczego i społecznego
- oparta na wolności i działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz