Finanse publiczne - wykłady, rok 2005

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykłady, rok 2005 - strona 1 Finanse publiczne - wykłady, rok 2005 - strona 2 Finanse publiczne - wykłady, rok 2005 - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z przedmiotu Finanse Publiczne, który prowadzi prof. Dębowska-Romanowska. Wykłady znajdują się na 104 stronach w formacie doc, są dokładnym zapisem przebiegu wykładów. Dokument zawiera wnikliwą analizę artykułów i sporów prawnych związanych z tematyką zajęć. Notatka zawiera również wykład kierownika zakładu zobowiązań podatkowych - prof. Dzwonkowskiego.

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: działalność finansowa, finanse, finanse publiczne, prawo finansowe, funkcje finansów publicznych, prawo ustrojowe, autonomia prawa podatkowego. Ponadto w treści dokumentu można spotkać się z zagadnieniami: normy prawa finansowego, uprawnienia podmiotów, restrykcje finansowe, uprawnienia normodawcze, konwenans, obyczaje, regulaminy, zbiorowe układy. Notatka zawiera też informacje na temat: co oznacza automatyzm następstw prawnych, jakie są skutki automatyzmu, jakie występują ordynacje podatkowe, jakie są źródła prawa finansowego i jakie skutki wywiera konstytucjonalizacja. Notatka zawiera również takie pojęcia jak: dochody publiczne, środki publiczne, danina publiczna, podatki, opłaty, odpłatności, ekwiwalentność, dopłaty. W dalszej części dokumentu znajdują się zagadnienia takie jak: dochody publicznoprawne, opłaty sądowe, prawo budżetowe, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, gospodarstwa pomocnicze, jednostki budżetowe władzy sądowniczej. Oprócz tego w notatce znajdują się również pojęcia: stationes fisci, zakład budżetowy, potrzeby publiczne, fundusze celowe, zasady gospodarki finansowej, zasada prymatu planowania finansowego. Dalsze tematy poruszane w dokumencie: budżet państwa, ustawa budżetowa, zasada jedności formalnej, deficyt budżetowy, klasyfikacja budżetowa, wydatki publiczne, procedury budżetowe, poprawki senackie. Ponadto w niniejszej notatce poruszono również zagadnienia: system dochodów samorządu terytorialnego, źródła dochodów własnych, dochód partycypacyjny, podatki, dotacje, subwencje, obowiązek podatkowy. Dalsza część dokumentu porusza takie tematy jak: Regionalne Izby Obrachunkowe, kryterium legalności, zaliczki, raty, deklaracje podatkowe, Notatka zawiera informacje na temat: na czym polega zwrot, co ta jest zaliczka, na czym polega uiszczenie, co to jest rata podatkowa oraz kim jest płatnik. Oprócz tego w notatce omówione są jeszcze pojęcia: inkasent, zobowiązania podatkowe, ryczałt podatkowy, informacje podatkowe, uchylenie tajemnicy bankowej, tajemnica skarbowa.

Finanse publiczne prof. Dębowska-Romanowska
13.10.2005
Działalność finansowa - gospodarka finansowa
- polega na gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych
- formy prawne gospodarowania i wydatkowania mogą być różne
finatio, finare - używane na oznaczenie zakończenia sprawy toczącej się przed sądem orzeczeniem
- potem samo świadczenie pieniężne na podstawie wyroku nazywano finatio
- termin finale miał zabarwienie pejoratywne, wiązano je z lichwą, lewymi transakcjami
Finanse dziś - 3 definicje
1). zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
2). pieniężny mechanizm podziału i wymianu wartości materialnych (podziału dochodu narodowego)
3). stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
Finanse publiczne - cechy
- działalność prowadzone w interesie publicznym
- wiążą się aktem władztwa ze strony państwa (finanse prywatne - gromadzenie środków na podstawie stosunków cywilnoprawnych)
- podmioty - państwo, samorząd, WE
- państwo uprawnione do emisji pieniądza
- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz