Zasady ustroju politycznego państwa - strona 2

note /search

Partia polityczna - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1764

Partia polityczna - zorganizowane struktury jednoczące obywateli dla formułowania wyrażania i realizacji celów politycznych. Dążą one do zdobycia władzy politycznej w państwie, głównie przez zdobycie większości w państwowych i samorządowych organach przedstawicielskich. Traktowane są podstawowa for...

Społeczeństwo obywatelskie - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

Społeczeństwo obywatelskie Art. 12 - idea społeczeństwa obywatelskiego: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Idea społeczeństwa ...

Zasada podziału władzy i równoważenia się władz

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4487

Zasada podziału władzy i równoważenia się władz: - Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą

Wykład o Konstytucji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2744

Konstytucja: - ustawa zasadnicza, najważniejszy akt normatywny na straży którego stoi głowa państwa, szczególna moc prawna, wszystkie inne akty musza być z nią zgodne, posiada najwyższą moc prawna w państwie, posiada silę derogującą - może uchylać akty z nią niezgodne.. - w skład materii konstytu...