Wykład o Konstytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o Konstytucji - strona 1 Wykład o Konstytucji - strona 2 Wykład o Konstytucji - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja:
- ustawa zasadnicza, najważniejszy akt normatywny na straży którego stoi głowa państwa, szczególna moc prawna, wszystkie inne akty musza być z nią zgodne, posiada najwyższą moc prawna w państwie, posiada silę derogującą - może uchylać akty z nią niezgodne..
- w skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa , ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
- konstytucja, a prawo europejskie? - regulacje ponadnarodowe będą wymagały dostosowania konstytucji do obowiązującego prawa. - TK: wykładnia obopólnie przyjazna - należy dokonywać wykładni konstytucji zgodnie z prawem europejskim i vice versa, jeśli się nie da to powstaje nieusuwalna niezgodność. Wtedy albo zmiana konstytucji, albo renegocjacja postanowienia europejskich (uzyskanie jakiegoś wyłączenia w stosowaniu regulacji europejskich, w ostateczności wystąpienie z UE)
cechy szczególne konstytucji:
1. szczególna forma konstytucji - to szczególny sposób uchwalania i zmiany konstytucji i utrudniony tryb zmiany
- szczególna nazwa (konstytucja jest szczególną ustawą, tylko jedną ustawę w państwie nazywamy konstytucją),
- polilegalny system konstytucyjny - tam też jest jedna konstytucja (Francja, Czechy), ale mogą być tez inne akty normatywne, które będą określały najważniejsze organy państwowe, w Polsce nie ma polilegalizmu.
- konstytucja uchwalana przez parlament bez późniejszego przyjmowania w referendum
2. najwyższa moc prawna - polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego. System taki jest zbudowany na zasadzie hierarchiczności poszczególnych aktów normatywnych. Przedmiot jej normowania ma charakter nieograniczony , wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne, więc nie mogą być z nią sprzeczne.
3. szczególna treść konstytucji - zakres regulacji (szerokość regulacji): reguluje wszystkie kwestie ustrojowe, szczegółowość regulacji (jej głębokość), konstytucja nie reguluje wszystkich kwestii szczegółowo (zawiera podstawowe najważniejsze normy prawne, w wielu sytuacjach odsyła do ustawy), zawiera pewne normy o wyższym poziomie abstrakcyjności od norm ustawowych, jest to związane z tym, że konstytucja jest tylko jedna, musi być zastosowana do wszystkich gałęzi prawa w państwie, musimy ją stosować bez względu na rodzaj prawa (karne, cywilne, administracyjne, etc, np. art. 77 ust.1., art. 79)
- konstytucja należy do aktów prawa powszechnie obowiązującego, czyli dotyczy lub może dotyczyć wszystkich (np. ustawa - prezydent podpisuje ustawę, adresatem są wszyscy)


(…)

…, regulaminy S. i S., układy zbiorowe pracy i inne porozumienia, uchwałę Sejmu wyznaczającą zakres przedmiotowy sejmowej komisji śledczej, akty wtórnego prawa europejskiego, które mają status bezpośredniego obowiązywania w państwie.
Na treść prawa powszechnie obowiązującego wpływa treść norm stosunków prawnych, a także normy kompetencyjne dotyczące trybu stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących…
… regulować powszechnie
- prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie sejmu, ale przeprowadza je marszałek senior - wskazywany przez prezydenta - wybiera spośród najstarszych wiekiem posłów - obowiązek akcesoryjny prezydenta określony w regulaminie sejmu, Prawo wewnętrznie obowiązujące - nie ma zamkniętego katalogu organów, formy (czasem będzie ono czynnością materialną - akt jednorazowy, bo dotyczy tylko jednego…
… katalog aktów prawa wewnętrznego, choć niektóre elementy tego katalogu są w Konstytucji wymienione, np. uchwały normatywne Sejmu i Senatu, Prezydenta RP lub Rady Ministrów.
Parlament - bikameralizm (dwuizbowy), ale nie funkcjonuje on jako organ - mamy dwa niezależne organy pastwa - Sejmu i Senat (w Czechach występuje on jako organ, składający się z dwóch izb), Zgromadzenie Narodowe jest odrębnym organem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz