Konstytucyjny system źródeł prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjny system źródeł prawa-opracowanie - strona 1 Konstytucyjny system źródeł prawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucyjny system źródeł prawa.
System prawa w Polsce opiera się na hierarchiczności
Konstytucja jest najważniejszym aktem prawa , wszystkie inne akty muszą być z nią zgodne.
Polska Konstytucja przewiduje dwa rodzaje regulacji systemu źródeł prawa. Są to :
przepisy powszechnie obowiązujące przepisy wewnętrzne
przepisy powszechnie obowiązujące
art. 87 Konstytucji sformułował zasadę zamkniętego systemu źródeł prawa, ale tylko w odniesieniu do prawa powszechnie obowiązującego, które może wiązać wszystkie podmioty w państwie, w szczególności obywateli i „podmioty podobne „. Rozróżniamy dwa aspekty tego prawa;
aspekt przedmiotowy
oznacza, że Konstytucja wyczerpująco wymieniła formy aktów, w jakich mogą być zawierane normy o powszechnie obowiązującym charakterze. Wyczerpujący charakter tego wyliczenia oznacza, że ustawy zwykłe nie mogą go rozszerzać i nie mogą przewidywać dodatkowych, nieznanych Konstytucji aktów prawa powszechnie obowiązującego. Z mocy art. 87 Konstytucji źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą być:
Konstytucja ( mają charakter samoistny)
Ustawy ( mają charakter samoistny)
Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia ( mają charakter wykonawczy) Akty prawa miejscowego ( mają charakter wykonawczy)
Inne, konstytucyjnie przewidziane akty , w których mogą być stanowione normy powszechnie obowiązującego prawa , to rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy ( może je wydać jedynie w stanie wojennym, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie), a także przepisy stanowione przez organizację międzynarodową aspekt podmiotowy
oznacza, że Konstytucja wymieniła w sposób wyczerpujący organy upoważnione do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
Rozporządzenia mogą wydawać - Prezydent , Rada Ministrów , Prezes RM, poszczególnym ministrom i przewodniczący komitetów, Kraj. Radzie Rad. I Tel. Przepisy wewnętrznie obowiązujące
Są to akty normatywne, obowiązujące wyłącznie jednostki, które są organizacyjnie podległe organowi wydającemu dany akt. To:
1.Uchwały Rady Ministrów 2.Zarządzenia prezesa RM i ministrów.
Jednak na potrzeby poprawnego funkcjonowania aparatu państwowego dopuszczono do otwarcia systemu aktów prawa wewnętrznego. I tak wydawane są różnego rodzaju regulacje . Ponieważ jednak akty te nie mogą być adresowane do obywatela , nie ma niebezpieczeństwa, że taka rozszerzająca interpretacja mogła by kolidować z ochroną praw i wolności obywatela. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz