Systemy źródeł prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy źródeł prawa - omówienie - strona 1 Systemy źródeł prawa - omówienie - strona 2 Systemy źródeł prawa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

System źródeł prawa w Polsce
Kwestię tę reguluje jeden z rozdziałów Konstytucji.
Źródło prawa:
Źródła poznania prawa - wszystko to, czego dowiadujemy się o treści normy prawnej
Źródła prawa w znaczeniu formalnym - są to formy egzystencji norm prawnych (ustawa, rozporządzenie)
Źródła prawa w znaczeniu materialnym - wszystko to, co wpływa na treść norm prawnych
Polska konstytucja wyróżnia:
Prawo powszechnie obowiązujące - prawo o nieograniczonym podmiotowo zakresie zastosowania
Prawo wewnętrznie obowiązujące - prawo skierowane do określonych struktur, organizacji, które wywołuje skutki tylko w ramach tych struktur lub organizacji
Konstytucja do prawa powszechnie obowiązującego zalicza:
Konstytucję
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Ustawy
Rozporządzenia
Prawo miejscowe
Konstytucja jest najważniejszym prawotwórczym aktem danego państwa.
Różnice między konstytucją a ustawą:
Nazwa
Regulowane materie
Tryb uchwalania
Konstytucje sztywne - uchwalanie i zmienianie w trybie szczególnym
Konstytucje giętkie - uchwalanie, zmiana w takim samym trybie jak ustawa
Konstytucja reguluje: podstawy ustroju politycznego, społecznego, gospodarczego danego państwa jak również określa podstawowe uprawnienia, wolności i obowiązki obywatela.
Uprawnienie jest „do czegoś”
Wolność - brak zainteresowania państwa w pewnej sferze
Umowy międzynarodowe ze względu na ratyfikację (akt zatwierdzenia):
Bezpośrednio ratyfikowane przez prezydenta
Ratyfikowane przez prezydenta za uprzednią zgodą sejmu wyrażoną w formie ustawy
Ustawa Stanowiona w Polsce przez Sejm przy udziale Senatu i Prezydenta
Materie ustawowe mogą być regulowane tylko poprzez ustawę lub akt wykonawczy w stosunku do ustawy.
Materie ustawowe:
Struktura organów i ich kompetencje
Prawa, wolności i obowiązki obywateli
Rozporządzenia Dwa rodzaje:
Wydawane przez Prezydenta
Zwykłe - wydawane są na podstawie ustawy i w celu jej wykonania
Aby mogło być wydane rozporządzenie zwykłe musi być szczególne upoważnienie zawarte w ustawie i wydane rozporządzenie musi się na to upoważnienie powoływać.
Prawo miejscowe Są to akty wydawane przez wojewodę i organy samorządu terytorialnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz