Cechy aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy aktów prawa miejscowego  - strona 1 Cechy aktów prawa miejscowego  - strona 2 Cechy aktów prawa miejscowego  - strona 3

Fragment notatki:

Cechy aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego Niezbędne jest każdorazowe ustalenie czy rzeczywiście dany akt prawny ma cechy prawa
miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych, na jakiej podstawie został
podjęty oraz w jaki sposób został podany do publicznej wiadomości.
 Kompetencja i delegacja do stanowienia aktów prawa miejscowego o W celu zrekonstruowania reguły tworzenia dla całego zbioru aktów prawa
miejscowego należy uwzględnić zarówno przepis Konstytucji określający formę i
warunki ich stanowienia, jak też przepisy tych wszystkich ustaw, które zawierają
delegacje dla odpowiednich podmiotów, upoważniając je bezpośrednio do
stanowienia aktów prawa miejscowego. W tym sensie APM jest uwarunkowany
zarówno przez Konstytucje jak i ustawę zwykłą, która według Konstytucji ma
podstawę jego wydania. Współtworzą one związek tworzenia , czyli kompetencję do
stanowienia prawa miejscowego. Związek odesłania wiąże akty prawa miejscowego
jedynie z ustawami na podstawie których są one wydawane.
 Wyraźne upoważnienie ustawowe aktów prawa miejscowego o Akty prawa miejscowego muszą być wydawane na podstawie wyraźnego
upoważnienia ustawowego. Upoważnienie to nie może się opierać na domniemaniu,
nieprecyzyjność musi być zatem interpretowana jako nieudzielenie zgody. Nie
podlega ani wykładni rozszerzającej, ani celowościowej. APMy muszą być
niesprzeczne zarówno z ustawą jak i konstytucją oraz innymi aktami
ustawodawczymi, które pośrednio lub bezpośrednio regulują daną materię.
 Powszechny charakter aktów prawa miejscowego o Powszechność obowiązywania ma charakter podmiotowy. Adresatami prawa
miejscowego mogą być wszystkie podmioty przebywające na obszarze działania
danego organu. O zawężeniu listy podmiotów decydować może rodzaj aktu prawa
miejscowego, jak i jego treść. Odmówienie waloru powszechności przez sąd skutkuje
każdorazowo niezaliczeniem aktu do kategorii aktów prawa miejscowego.
 Terytorialny zasięg działania aktów prawa miejscowego o Akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze działania organu, który je
ustanowił (art . 87 ust. 2 K). Akty prawa miejscowego są pod względem
obowiązywania objęte granicami podziału administracyjnego. Nie oznacza to jednak,
że zasięg działania prawa musi ściśle pokrywać się z obszarem danej jednostki
podziału terytorialnego. Można je stanowić dla mniejszych obszarów, obejmujących
jedynie część terytorium. Wprost ta zasada została wyrażona w ustawie o
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz