Prawo miejscowe

note /search

Prawo miejscowe - źródła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917

ŹRÓDŁA PRAWA  Zamknięcie systemu źródeł - tak przedmiotowo jak i podmiotowo. Doktryna i praktyka podkreślają istnienie tej zasady w stosunku do źródeł prawa powszechnie obowiązującego (inaczej niż Konstytucja z 1952). Katalog źródeł prawa wewnętrznego jest natomiast otwarty . System przyjęty więc...

Akty prawa miejscowego a jednolitość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Akty prawa miejscowego a jednolitość W naszym systemie przyjęto typ państwa jednolitego co może budzić wątpliwości co do słuszności tworzenia prawa miejscowego.  Istota państwa jednolitego - istnienie tylko jednego organu reprezentującego państwo. Istnienie mniejszych jednostek jest inne niż w ...

Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Akty prawa miejscowego na tle ogólnych zagadnień legislacji administracyjnej (Rozdział II, str 47)  Akty prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz o W systemie opierającym się na podziale, administrację zaliczamy do tak zwanej „d...

Bezczynność prawodawcza organów lokalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

BEZCZYNNOŚĆ PRAWODAWCZA ORGANÓW LOKALNYCH  Zakres pojęcia „bezczynność prawodawcza”: o Gdy organ nie wykonuje swego obowiązku, gdy stanowienie prawa miejscowego jest konieczne formalnie lub konieczne faktycznie  „Skarga z 101a” (ustawa o samorządzie gminnym i jej odpowiedniki w innych ustawach...

Cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2737

Cechy aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego Niezbędne jest każdorazowe ustalenie czy rzeczywiście dany akt prawny ma cechy prawa miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych, na jakiej podstawie został podjęty oraz w jaki sposób zo...

Formy prawne aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1533

FORMY PRAWNE aktów prawa miejscowego  Rozporządzenia i zarządzenia wojewody i organów administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia o brak regulacji co do pozostałych aktów woj...

Kontrola aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

KONTROLA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (str 257, rozdziały XV-XVIII)  Cel i podstawowe zasady: o Cel: jedność systemu prawnego o Podstawa kontroli: więź hierarchiczna o Pojęcie kontroli: sytuacja, w której podmiot kontrolujący może bezpośrednio wpływać na działalność podmiotu kontrolowanego, wyposaż...

Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

PODSTAWA PRAWNA STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO  Upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o konstytucja o ustawy o ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie o rozporządzenie z mocą ustawy  R...

Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 7462

POJĘCIE I CECHY PODSTAWOWE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (Rozdział IV, str 67)  Prawo miejscowe możemy rozumieć przez: o akty normatywne których zakres obowiązywania ogranicza się do określonego obszaru o akty stanowione przez organy lokalne o tylko stanowione przez organy lokalne akty o charakterze...

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3227

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego Prawo administracyjne - gałąź prawa dająca podstawę do powstania stosunku administracyjno - prawnego (Te przepisy, które regulują bezpośrednią i organizatorską działalność państwa). Normuje stosunki pomiędzy organami administracji publicznej a jedn...