Kontrola aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola aktów prawa miejscowego - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (str 257, rozdziały XV-XVIII)
 Cel i podstawowe zasady: o Cel: jedność systemu prawnego
o Podstawa kontroli: więź hierarchiczna
o Pojęcie kontroli: sytuacja, w której podmiot kontrolujący może bezpośrednio
wpływać na działalność podmiotu kontrolowanego, wyposażony jest więc w środki o
charakterze władczym, nie będać przy tym organem strukturalnie nadrzędnym nad
podmiotem kontrolowanym
o Legalność: zgodność z prawem pozytywnym, obowiązującym
 Zgodność formalna - tryb, kompetencje
 Zgodność materialna - treść
 Należy badać legalność pozytywną (gdy organ wydaje akt prawny) jak i
negatywną (gdy organ upoważniony do wydania jest bezczynny)
o Legalność vs praworządność:
 Legalność - zgodność z prawem; „jak jest”; postępowanie organów +
stanowienie prawa
 Praworządność - przestrzeganie prawa przez organy państwowe; „jak być
powinno”; postępowanie organów
 System kontroli prawa miejscowego: o Następczy charakter - kontrola efektów działalności prawodawczej
o 2 tryby podstawowe
 Kontrola organu nadzoru
 Kontrola sądu administracyjnego
o Inne instrumenty:
 Trybunał Konstytucyjny
o Rezultaty kontroli:
 Stwierdzenie przez podmiot kontrolujący nieważności aktu (organ nadzoru,
sąd administracyjny)
 Utrata mocy obowiązującej wskutek orzeczenia o niezgodności z aktami
hierarchicznie wyższego rzędu (TK)
 Upoważnienie do ich niestosowania, jeżeli w ich ocenie zachodzi niezgodność
z normami wyższego rzędu (sądy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz