Legislacja administracyjna 28 marca 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legislacja administracyjna 28 marca 2011 - strona 1 Legislacja administracyjna 28 marca 2011 - strona 2 Legislacja administracyjna 28 marca 2011 - strona 3

Fragment notatki:

Legislacja administracyjna 28 marca 2011
Akty prawa miejscowego Są aktami prawa powszechnie obowiązującego, stoją ostatnie w hierarchii źródeł prawa.
Art. 94 konstytucji - organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy rządowe, na podstawie upoważnień mogą stanowić akty prawa miejscowego. Szczegóły i zasady określa ustawa.
Mamy 2 kategorie podmiotów
Organy władzy samorządowej
Terenowe organy administracji rządowej
Konstytucja wskazuje ogólnie na zakres.
Akty prawa miejscowego nie mają charakteru samoistnego, do ich wydania potrzebna jest podstawa ustawowa.
Wymóg upoważnienia ustawowego jest łagodniejszy jak w przypadku rozporządzenia.
„organy władzy wydają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie”.
Minimum kompetencji do wydania aktu prawa miejscowego.
Akty prawa miejscowego nie obowiązują na całym terytorium państwa tylko na obszarze działania organu wydającym.
Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie, muszą być bezwzględnie ogłoszone w odpowiednim dzienniku urzędowym. Prawo miejscowe jest ogłoszone w wojewódzkich dziennikach urzędowych, wydawane są przez wojewodę.
Sposób kontroli aktów prawa miejscowego
Art. 184 konstytucji stanowi, że naczelny sąd administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę zgodności z ustawą.
Wskazuje sądową kontrole aktów prawa miejscowego. Nie będzie właściwy trybunał konstytucyjny ! Skarga konstytucyjna - wolności naruszone przez akt normatywny, akt prawa miejscowego też jest takowym. Więc niektórzy dopuszczają badanie przez TK aktu prawa miejscowego.
Ale jest to sprawa dyskusyjna.
Zgodnie z art. 168 konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania podatków w zakresie ustalonym przez ustawę.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą uchwalać swój budżet. W przepisach o NIK zgodnie z art. 203 ust 2 konstytucji najwyższa izba kontroli może kontrolować samorząd terytorialny z punktu legalności, gospodarności, rzetelności. Ustawy
Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny ustawy ustrojowe regulujące poszczególne stopnie samorządu terytorialnego
Akty prawa miejscowego stanowiące przez administracje rządową - ustawy o wojewodzie/województwie.
Czy mamy do czynienia z aktem normatywnym?
Czy jest on skierowany do wszystkich jednostek na terenie RP i czy ma charakter powszechnie obowiązujący. Akty prawa miejscowego mają ograniczony zasięg oddziaływania. Nie oznacza to że działają w mniejszym stopniu!


(…)

… gospodarności .
Na te akty przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Terenowe organy administracji niezespolonej - terenowe organy administracji podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej województwie. Powoływani…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz