Pozycja aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja aktów prawa miejscowego - strona 1

Fragment notatki:

Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa Akty prawa miejscowego zajmują niekwestionowane miejsce w hierarchii jako przepisy
powszechnie obowiązujące. Są również aktami podstawowymi. Nie jest jednak możliwe
precyzyjne ustalenie ich hierarchii wobec rozporządzeń.
 Akty prawa miejscowego a rozporządzenia (samorządowe)
o Kryterium delegacji - Z punktu widzenia delegacji ustawowej zarówno akty prawa
miejscowego jak i rozporządzenia mają charakter podustawowy. Przyznanie większej
swobody prawodawcy lokalnemu niż organom wydającym rozporządzenia
przemawia za prymatem prawa miejscowego.
o Kryterium pozycji organu - Z tego punktu widzenia obydwa akty są stanowione
przez organy wykonawcze, z tą różnicą że te pierwsze są stanowione przez organy
centralne, drugie zaś przez terenowe. Pierwsze więc obowiązują na terenie całego
kraju, a drugie na obszarze danego organu. Jest to przesłanka przemawiająca za
przyznaniem wyższości rozporządzeń nad aktami prawa miejscowego.
o Jednak rozporządzenia i akty prawa miejscowego są sobie równe! - nie ma
pomiędzy nimi żadnej zależności hierarchicznej oraz tak samo są badane z punktu
widzenia legalności (wyjątkiem a.p.m. administracji rządowej gdzie również istnieje
kryterium zgodności z polityką rządu - tu można mówić o hierarchiczności)
 Wnioski wynikające z konstrukcji pojęcia „legalność” - Zapisy ustaw ustrojowych są niestety
niespójne. Prawidłowość aktów stanowionych przez organy centralne jest badana w aspekcie
ich zgodności z „Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami” (art.
188 pkt 3 K i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK) natomiast akty prawa miejscowego
kontrolowane są w aspekcie „zgodności z ustawami” (art. 184 K), zgodności z prawem (art. 1
par. 2 p.u.s.a. oraz art. 85 ust. 1 u.s.g. art. 77 u.s.p. art. 79 u.s.w.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz