Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość - strona 1 Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość - strona 2

Fragment notatki:

Akty prawa miejscowego na tle ogólnych zagadnień legislacji administracyjnej (Rozdział II, str 47)
 Akty prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz o W systemie opierającym się na podziale, administrację zaliczamy do tak zwanej
„drugiej władzy”. Pytanie brzmi czy administracja może stanowić prawo Art. 10 K do
istniejącej zasady podziału władz dodaje zasadę równowagi władz. Zasada ta
wyklucza pełną rozłączność sprawowanych funkcji. Istotą zasady podziału władzy jest
dziś przede wszystkim rzeczowe określenie i porządkowanie funkcji państwowych.
Wyliczenie organów uprawnionych do prawodawstwa zapobiega zaś „ rozpływaniu ”
się funkcji ustawodawczej wśród organów. Zmiana tych defensywnych tendencji
bronienia każdej z władz jest bardzo ważna.
 Prawo stanowienia prawa miejscowego dano również ściśle wyznaczonym organom. o Legitymizacja pochodzi z władzy zwierzchniej narodu (zarówno dla organów
pochodzących z wyborów jak i wybieranych w inny sposób (np. wojewoda).
o Akty wykonawcze wydawane przez organy samorządowe nie mogą regulować
materii ustawowej ani jej uzupełniać. Egzekutywa nie może wkraczać w obszar
zarezerwowany dla legislatury.
o Administracja została uznana za władzę wykonawczą, jej zadaniem jest więc co do
zasady wykonywanie prawa, a nie jego stanowienie.
 Doktryna rozgranicza produkty władzy ustawodawczej: o Szczebel centralny nie powinien się rozpraszać sprawami regionalnymi i lokalnymi, a
kwestiami ogólnopaństwowymi. Im większy stopień uogólnienia prawa krajowego
tym większa potrzeba zakładania tak zwanych sytuacji typowych .
 lokalna specyfika - konieczność uwzględnienia w regulacjach specyfiki warunków lokalnych.
Jest to dużo skuteczniejsze niż pełny uniformizm.
 Szybkość - w konieczności szybkiego działania organy centralne mogą być zbyt wolne, co
może powodować nawet obniżenie autorytetu tych organów ze względu na brak
„bezpieczeństwa prawnego”.
 Szczegółowość - akty uwalniają ustawy od niepotrzebnej szczegółowości (lub szybko się
dezaktualizujących detali). PM szybciej reaguje na zmiany.
 Racjonalizacja podziału zadań - zagadnienia ze względu na swoją wagę niewymagające
regulowania przez organy centralne nie powinny być przez nieregulowane. Odciąża to organy
centralne. Z punktu widzenia adresata, prawo lokalne ma często większą wagę niż ogólne.
Kryterium wagi jest jednak mylące. Dziś nie istnieją sprawy ważne jedynie dla społeczności


(…)

… na wypełnianiu luk - prawo miejscowe w szczególnych przypadkach
(przepisy porządkowe) wypełnia luki prawne.
 Udział obywateli - możliwość zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa w stanowieniu
prawa. Oczywiście nie bezpośrednio.
 Subsydiarność - zasada pomocniczości. Wszystkie sprawy publiczne niezastrzeżone przez
Konstytucje lub ustawy dla innych organów, wypełniają samorządy.
Cechy aktów prawa miejscowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz