Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość - strona 1 Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość - strona 2

Fragment notatki:

Akty prawa miejscowego na tle ogólnych zagadnień legislacji administracyjnej (Rozdział II, str 47)
 Akty prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz o W systemie opierającym się na podziale, administrację zaliczamy do tak zwanej
„drugiej władzy”. Pytanie brzmi czy administracja może stanowić prawo Art. 10 K do
istniejącej zasady podziału władz dodaje zasadę równowagi władz. Zasada ta
wyklucza pełną rozłączność sprawowanych funkcji. Istotą zasady podziału władzy jest
dziś przede wszystkim rzeczowe określenie i porządkowanie funkcji państwowych.
Wyliczenie organów uprawnionych do prawodawstwa zapobiega zaś „ rozpływaniu ”
się funkcji ustawodawczej wśród organów. Zmiana tych defensywnych tendencji
bronienia każdej z władz jest bardzo ważna.
 Prawo stanowienia prawa miejscowego dano również ściśle wyznaczonym organom. o Legitymizacja pochodzi z władzy zwierzchniej narodu (zarówno dla organów
pochodzących z wyborów jak i wybieranych w inny sposób (np. wojewoda).
o Akty wykonawcze wydawane przez organy samorządowe nie mogą regulować
materii ustawowej ani jej uzupełniać. Egzekutywa nie może wkraczać w obszar
zarezerwowany dla legislatury.
o Administracja została uznana za władzę wykonawczą, jej zadaniem jest więc co do
zasady wykonywanie prawa, a nie jego stanowienie.
 Doktryna rozgranicza produkty władzy ustawodawczej: o Szczebel centralny nie powinien się rozpraszać sprawami regionalnymi i lokalnymi, a
kwestiami ogólnopaństwowymi. Im większy stopień uogólnienia prawa krajowego
tym większa potrzeba zakładania tak zwanych sytuacji typowych .
 lokalna specyfika - konieczność uwzględnienia w regulacjach specyfiki warunków lokalnych.
Jest to dużo skuteczniejsze niż pełny uniformizm.
 Szybkość - w konieczności szybkiego działania organy centralne mogą być zbyt wolne, co
może powodować nawet obniżenie autorytetu tych organów ze względu na brak
„bezpieczeństwa prawnego”.
 Szczegółowość - akty uwalniają ustawy od niepotrzebnej szczegółowości (lub szybko się
dezaktualizujących detali). PM szybciej reaguje na zmiany.
 Racjonalizacja podziału zadań - zagadnienia ze względu na swoją wagę niewymagające
regulowania przez organy centralne nie powinny być przez nieregulowane. Odciąża to organy
centralne. Z punktu widzenia adresata, prawo lokalne ma często większą wagę niż ogólne.
Kryterium wagi jest jednak mylące. Dziś nie istnieją sprawy ważne jedynie dla społeczności


(…)

… na wypełnianiu luk - prawo miejscowe w szczególnych przypadkach
(przepisy porządkowe) wypełnia luki prawne.
 Udział obywateli - możliwość zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa w stanowieniu
prawa. Oczywiście nie bezpośrednio.
 Subsydiarność - zasada pomocniczości. Wszystkie sprawy publiczne niezastrzeżone przez
Konstytucje lub ustawy dla innych organów, wypełniają samorządy.
Cechy aktów prawa miejscowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz