Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego - strona 1 Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWA PRAWNA STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO  Upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego
o konstytucja
o ustawy
o ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie
o rozporządzenie z mocą ustawy
 Rodzaje upoważnień ustawowych :
o Upoważnienie o charakterze generalnym/ blankietowym (do aktów porządkowych i
ustrojowo-organizacyjnych):
 Pomiędzy ustawą zawierającą upoważnienie a a.p.m. musi istnieć tylko więź
formalna (istnienie upoważnienia i powołania się na nie, przy czym brak
powołania się na upoważnienie nie czyni akt nieważnym o ile taka delegacja
w ogóle istnieje)
 Minimalna treść: określenie organu kompetentnego oraz wskazanie
ogólnego zakresu regulacji
 Granicą swobody w stanowieniu prawa na podstawie takiego upoważnienia
jest legalność
 Przykłady upoważnień blankietowych:
 Upoważnienie do wydawania przepisy porządkowych
 Upoważnienie do wydawania przepisy ustrojowo-organizacyjnych
(np. statutu, choć upoważnienie do wydawania statutu jest
specyficzne z tego powodu, że pochodzi z konstytucji, a ustawy
samorządowe wyznaczają granice unormowań w statucie)
 Upoważnienie do samoopodatkowania się - przepisy dotyczące
samoopodatkowania się pomimo oparcia na upoważnieniu
blankietowym muszą spełniać wymogi określone w ustawie (w
sprawach samoopodatkowania się na cele publiczne mieszczące się
w zakresie zadań i kompetencji organu gminy, mieszkańcy w drodze
referendum, zgodnie z procedurą referendalną)
o Upoważnienie szczegółowe (do aktów wykonawczych):
 przepisy wydawane na podstawie takiego upoważnienia ustawowego, muszą
być związane ustawą 2 rodzajami więzi
 Więź formalna - gdy w akcie rangi ustawowej istnieje zapis
upoważniający do uregulowania danej sprawy w drodze a.p.m.
 Więź materialna - zgodność z treścią ustawy, na podstawie której
a.p.m. został wydany
 Minimalna treść: określenie organu kompetentnego oraz przedmiotu
regulacji (ustawodawca może pozostawić szczegółowe rozwiązania do
regulacji w a.p.m. albo też ustalić całą materię w ustawie, ale pozostawić
ocenie organom samorządu terytorialnego możliwość zdecydowania czy chcą
tę regulację wprowadzić na swoim terenie)
 Zakaz upoważnień podustawowych i subdelegacji kompetencji prawotwórczych
o Zakaz ten nie przeczy jednak możliwości przeniesienia kompetencji w wyniku
powstania związku lub porozumienia komunalnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz