Prawo miejscowe - źródła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo miejscowe - źródła - strona 1 Prawo miejscowe - źródła - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA  Zamknięcie systemu źródeł - tak przedmiotowo jak i podmiotowo. Doktryna i praktyka
podkreślają istnienie tej zasady w stosunku do źródeł prawa powszechnie obowiązującego (inaczej niż Konstytucja z 1952). Katalog źródeł prawa wewnętrznego jest natomiast otwarty . System przyjęty więc w polskiej konstytucji można więc uznać za zamknięto -
otwarty
 HIERARCHIA
o Punktem wyjścia w budowaniu systemu źródeł jest jego hierarchizacja. Nie oznacza
to jednak, że jedno z rozwiązań jest mocniejsze, każda bowiem norma jest w równym
stopniu wiążąca.
o Kryterium hierarchii organów - normy wydawane przez organy wyższe są podstawą
działania organów niższych. To kryterium pozwala uszeregować normy stanowione
przez wzajemnie podległe sobie organy, ale nie wskazuje usytuowania wobec siebie
różnych źródeł prawa pochodzących od jednego organu.
o Kryterium stopnia szczegółowości - organ wyższy musi mieć możność bardziej
ogólnego traktowania sprawy niż organ niższy. Rozwiązania bardziej szczegółowe
muszą być jednak zgodne z ogólnymi.
o Kryterium kolejności delegacji - na gruncie aktualnej koncepcji systemu źródeł to
kryterium jest ważne.
 Normy kompetencyjne - ustalają możność kreowania innych norm prawnych. Wskazują jaki
podmiot jest uprawniony, określają procedury oraz wyznaczają możliwy zakres ustanowionej
normy pod względem podmiotów.
 Normy merytoryczne - przewidują określony sposób działania.
 Zależność warunkowa - wiążąc poszczególne formy prawa stosuje hierarchię wyższych i
niższych form prawa.
 Cechy źródeł prawa: o powszechność obowiązywania
o bezpośrednie określenie zasad zachowania się adresatów (najczęściej)
o powtarzalność
o możliwość zabezpieczenia przez zastosowanie sankcji
 Zasady tworzenia systemu źródeł prawa: o prymat ustawy w hierarchii
 wszystkie inne akty muszą być stanowione na podstawie upoważnienia
ustawowego i jego granicach
o zasady i tryb stanowienia są określone przez normy danego systemu
o oddzielenie procesów tworzenia prawa od jego stosowania
 Warunki legalności aktu podustawowego: o na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (wyraźnego!)
o nieprecyzyjność musi być interpretowana jako brak zgody
o niesprzeczność z ustawą, ale i konstytucją i innymi aktami ustawowymi
o przy regulacji trybu postępowania - spójność z ustawą
o sprawy materii ustawowej nie mogą być samodzielnie regulowane aktem niższej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz