Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3143
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego - strona 1 Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego Prawo administracyjne - gałąź prawa dająca podstawę do powstania stosunku
administracyjno - prawnego (Te przepisy, które regulują bezpośrednią i organizatorską
działalność państwa). Normuje stosunki pomiędzy organami administracji publicznej a
jednostkami, zawiera zatem zasady tworzenia, strukturę, zadania i zasady działania
administracji oraz prawa i obowiązki jednostki.
 Cechy charakterystyczne: o brak kompleksowej kodyfikacji
o wielość i różnorodność
o niejednolitość
o stanowienie przez samą administrację
o ewenement lokalny
o hierarchiczność
 źródła prawa administracyjnego - praktyka zmusza na do uwzględnienia w systemie nie
tylko źródeł konstytucyjnych, ale również dopuszczenie niezorganizowanych źródeł prawa
(np. prawo sędziowskie).
 Funkcjonalna koncepcja prawa - prawo nie powinno stanowić systemu całkowicie
zamkniętego, jest instrumentem realizacji celów i wartości. Nie powinno się więc dedukować,
ale wykładać odwołując się do celów przyświecających ustawodawcy.
 Niezorganizowane źródła prawa - zewnętrzne formy działania administracji publicznej lub
sądu administracyjnego.
 Systematyzacja systemu źródeł - system musi być jednolity i wewnętrznie spójny. Braki
systemu stara się usunąć nauka prawa dążąc do pełnego uporządkowania przepisów wedle
różnych kryteriów.
 Kategorie źródeł prawa administracyjnego: o powszechnie obowiązujące źródła prawa administracyjnego
o wewnętrzne źródła prawa administracyjnego
o tak zwane, niezorganizowane źródła prawa administracyjnego
 Źródła prawa powszechnie obowiązującego: o Konstytucja
o ustawy (rozporządzenia z mocą ustawy)
o ratyfikowane umowy międzynarodowe
o rozporządzenia
o akty prawa miejscowego
 Źródła prawa wewnętrznego: o konstytucja wymienia jedynie uchwały i zarządzenia
 Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego - mogą mieć charakter normatywnym o
ile zawierać będą wypowiedzi dyrektywalne wskazujące adresatom pewien sposób
zachowywania się. Kategoria ta wykracza poza ramy konstytucyjnego pojęcia „źródła prawa”
(sensu stricto). Ani organy administracji, ani sądy administracyjne nie tworzą prawa i go nie
wymyślają, ale jedynie je znajdują i odkrywają. Podobnie do tłumaczenia ETS.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz