Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa administracyjnego- wykład 4 - strona 1 Źródła prawa administracyjnego- wykład 4 - strona 2 Źródła prawa administracyjnego- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - wykład 4. (zastępstwo Mędrzycki
ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Specyfika prawa administracyjnego:
Badanie organów
- wielkie zróżnicowanie
- wiele różnych podstaw działania
- wiele różnych czynników wpływających na to działanie
Prawo administracyjne → skierowane do samej administracji i podmiotów poza administracją
Różnorodność i specyfika prawa administracyjnego - mamy do czynienia z różnorodnością i wielorodnością organów
Źródła prawa w sensie:
formalnym - akty stanowienia prawa
źródła poznania prawa
materialnym - czynniki społeczno-polityczne kształtujące treść norm prawnych
źródła prawa sensu stricte wymienione wprost przez Konstytucję → tylko źródła prawa powszechnie obowiązującego
źródła prawa sensu largo
źródła sensu stricte
wymienione w Konstytucji źródła prawa wewnętrznego
fakty prawotwórcze nie wymienione w katalogu konstytucyjnym (szczególnie ważne dla prawa administracyjnego)
system zamknięty - wskazany przez Konstytucję katalog źródeł prawa
szara strefa prawotwórstwa”
Legalność (działa na podstawie prawa) i praworządność (działamy w granicach prawa) ← art. 7 Konstytucji
Przepisy administracyjne a źródła prawa - konsekwencja zamknięcia katalogu źródeł prawa
Źródła prawa administracyjnego
Źródła prawa sensu largo
Źródła prawa w znaczeniu rzeczywistym (praktycznym) a nie formalnym
Ułatwiają analizowanie administracji publicznej
Służą poznaniu administracji publicznej
Pozwalają objąć myślą wszystkie „uwikłania prawne” w jakich znajduje się organ administracji publicznej
Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego
→ Znaczenie podstawowych zasad Konstytucji:
zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)
- przymiot prawa i poszanowanie praw i wolności obywateli
- gwarant: sądowa kontrola administracyjna
zasada praworządności i legalności
zasada równości wobec prawa
zasada podziału i równowagi władz
określenie źródeł prawa
określenie struktury organów administracji publicznej
kontrola administracji publicznej


(…)

… rządowej
Przewodniczący Komitetów* określonych w ustawie
* Komitety ustanawiane w drodze ustawowej i którzy mają przewodniczących, np. Komitet Integracji Europejskiej (ostatni komitet, który istniał do początku 2010 r. , a raczej do końca 2009 r.; UKIE - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) - teraz żaden taki komitet nie istnieje
KRRiT organy nie będące organami
Prezydent RP administracji rządowej…
… → tylko przez organy samorządu gminnego i samorządu powiatowego, na terenie województwa wydawanie tych przepisów leży w kompetencji wojewody
3

… Konstytucji
Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe - art. 89 Konstytucji
Prawo unijne → europeizacja prawa administracyjnego
Rozporządzenia
rozporządzenia Unii Europejskiej
rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy
rozporządzenia jako akty prawa miejscowego stanowione np. przez wojewodę
rozporządzenia wykonawcze
akt prawa delegowanego (musi być jakaś delegacja do wydania rozporządzenia)
akt niesamoistny (potrzebna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz