Powszechnie obowiązujące akty prawa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechnie obowiązujące akty prawa- opracowanie - strona 1 Powszechnie obowiązujące akty prawa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Powszechnie obowiązujące akty prawa: konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, statut jednostki samorządu terytorialnego (zarazem jest aktem prawa miejscowego), instrukcja kancelaryjna.
Wpływ konstytucji na część proceduralną prawa administracyjnego:
zasada demokratycznego państwa prawnego
zasada pomocniczości - jeżeli obywatele są w stanie sami wykonywać zadania publiczne, to należy zostawić im te kompetencje; jeśli subsystem (administracja samorządowa) sobie radzi, to suprasystem (administracja rządowa) się nie wtrąca; negatywne spojrzenie i spojrzenie pozytywne; subrasystem pomaga subsystemowi wtedy, kiedy sobie nie radzi z wykonywaniem swoich zadań
konstytucja nadaje ogólne ramy istnienia podmiotów administracyjnych
Wpływ umów międzynarodowych na polski system prawa administracyjnego:
Europejska Karta Samorządu Lokalnego - data uchwalenia to 1997 r.
Kilka informacji o datach w Dzienniku Ustaw:
Przy wskazaniu numeru Dzienniku Ustaw istnieje możliwość pominięcia daty jego wydania, np.
Dz. U. (z 1999 r.) Nr 51 poz. 23
jeżeli data wydania ustawy jest tożsama z rokiem wydania danego Dziennika Ustaw.
W przypadku wydania tekstu jednolitego data jest zawsze inna, dlatego piszemy datę wydania Dziennika Ustaw.
Od 2012 r. skreślono Nr z tytułu Dziennika Ustaw.
Data widniejąca na DU zazwyczaj nie jest datą wydania danego aktu pranego, dlatego że odbiorcy danego aktu prawnego muszą dostosować swoje działania do jego zapisów. Okres vacatio legis zawsze jest ściśle określony. *Rozporządzenia:
Unii Europejskiej
Prezydenta RP z mocą ustawy
jako akty prawa miejscowego
wykonawcze - określa szczegóły, niewyszczególnione w ustawie - czasem pomimo istnienia upoważnienia obligatoryjnego rozporządzenie wykonawcze nie jest wydawane, co prowadzi do wzajemnego hamowania się władzy wykonawczej i ustawodawczej - musi zawierać podmiotu przedmiot i wytyczną (można poszukiwać wytyczne w treści całej ustawy)
o charakterze indywidualnym i konkretnym (zawierają normy indywidualne i konkretne)
*Jeżeli dana ustawa traci moc prawną, traci moc również rozporządzenie do tej ustawy. Jeżeli druga ustawa wskazuje rozporządzenie do ustawy z ustawy, która przestała obowiązywać w danym systemie prawnym, jest to możliwe.
*Zarówno akty prawa miejscowego, jak i rozporządzenia, mogą obowiązywać tylko i wyłącznie na pewnym obszarze terytorium państwa. Akt prawa miejscowego może mieć charakter wykonawczy, ale nie musi. Jego zadanie to dostosowanie ustawy ogólnokrajowej do specyfiki lokalnej. Akty prawa miejscowego dzielą się na trzy części.


(…)

…, ale prawo organizacji.)
wtórne: zalecenia, rozporządzenia, dyrektywy (wymagają ustawy implementacyjnej), opinie pierwotne
pomocnicze
W Polsce mamy hierarchiczny i zamknięty (przedmiotowo) zestaw źródeł prawa.
Tzw. niezorganizowane źródła prawa administracyjnego:
prawo sędziowskie
zalecenia Rady Języka Polskiego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz