Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka  - strona 1 Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka  - strona 2 Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka  - strona 3

Fragment notatki:

Zasady ustroju państwa - pojecie i systematyka
Nie ma jednej definicji „zasady”. Zatem co to jest zasada?
- rodzaj norm prawnych,
- reguła - dyrektywa wyróżniająca się szczególna rolą, znaczeniem dla aksjologicznego uzasadnienia i porządkowania zbioru norm prawnych, dziedzin, gałęzi, czy całego systemu prawa
- mianem zasad określa się poszczególne normy prawne, ale zasadą będziemy również określać pewną klasę norm prawnych, czy też agregaty norm prawnych. Muszą być one powiązane funkcjonalnie. Zasadami będą również wypowiedzi charakteryzujące klasy normy lub agregaty tych norm.
- muszą być one powiązane funkcjonalnie
- twierdzi się, że nie ma potrzeby definiowania zasada prawa (czy zasady w ogóle), bo mamy bardzo podobny nośnik informacji, którym jest norma prawna. Jednak nie każdą zasadę możemy ująć w normę prawną. - Zasada prawa może być upatrywana jako jeden z trzech typów znaczeń:
a) Wypowiedź o charakterze dyrektywalnym, która wskazuje określony sposób zachowania;
b) Jako nazwa dla danego typu rozwiązań instytucjonalnych;
c) Jako postulat definicyjny dla pojęć prawniczych.
Możemy mówić o zasadach w ujęciu:
I - zasady w ujęciu dyrektywalnym (taka zasada będzie wskazywać określony sposób zachowania), zasada jest zawsze utożsamiana z nazwą dla danego typu rozwiązań instytucjonalnych. O zasadzie możemy mówić także jako o pewnym postulacie definicyjnym dla pewnych pojęć prawnych, czy prawniczych (postulaty).
II - zasady możemy ujmować w dwojaki sposób - w ujęciu opisowym i dyrektywalnym. W ujęciu opisowym- zasady to pewne typy, czy wzorce rozwiązań instytucjonalnych w danym systemie. Zasada opisowa oznacza funkcjonalnie powiązane ze sobą zespoły norm, wskazuje na ich oczekiwaną role społeczną. Zasada opisowa to również zasada ustrojowa. Odczytuje się ją wówczas jako podstawę kompetencyjną lub polityczną kształtowania danej instytucji prawnej. Zasady w ujęciu dyrektywalnym - są to reguły o statusie nadrzędnym lub o szczególnej doniosłości w stosunku do innych norm systemu; w ujęciu dyrektywalnym mówi się o zasadach w dwóch znaczeniach: Ogólne zasady prawa oraz postulaty systemu prawa
- Postulaty sytemu prawa nie są normami prawnymi, są to pozaprawne wartości moralne lub polityczne aprobowane przez władze sadowniczą i praktyków prawa. Mogą one stać się prawem pod warunkiem wprowadzenia ich do systemu prawa. - Ogólne zasady prawa - normy systemu prawa, są one oceniane jako zasadnicze, kardynalne, szczególnie ważne dla całego systemu lub jego części.
O tym czy mamy do czynienia z ogólnymi zasadami prawa decydują 4 kryteria oceny zasadniczości norm:
umiejscowienie w hierarchii systemu prawa (najbardziej obiektywne - te ujecie w konstytucji - ogólne zasady prawa)


(…)

… innych szczegółowych zasad)
rola w konstrukcji instytucji prawnej (niezależność jakiegoś organu państwa)
inne oceny społeczne i polityczne (sprawiedliwość jest kategorią nadrzędną)
Ogólne zasady prawa mogą wynika wprost z tekstu prawnego, mogą być również interpretowane z kilku postanowień tekstu prawnego, bądź z całego kontekstu tekstu prawnego jakieś ustawy. Możemy mieć też do czynienia z zasadami nienazwanymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz