Pojęcie zasad konstytucyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zasad konstytucyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie zasad konstytucyjnych Zasady konstytucyjne (ustroju) - 1)naczelne, najważniejsze rozstrzygnięcia charakteryzujące ustrój państwa, zawarte w konstytucji (jeśli państwo taka posiada); 2)Normy prawne zawarte w konstytucji, których szczególna doniosłość wyraża się, że: A) z norm tych wynikają inne normy konstytucyjne
B)określają one cechy danej instytucji
C)wyrażają podstawowe wartości konstytucji i są za takie uznawane w orzecznictwie i doktrynie Kryteria wyróżnia zasad konstytucyjnych
A)nadrzędności hierarchicznej normy w systemie
B)nadrzędności treściowej normy w systemie
C)szczególnej roli pełnionej przez daną normę w ramach pewnych instytucji
D)społecznej doniosłości norm
Zasady konstytucyjne w sensie opisowym i dyrektywalnym Zasady konstytucyjne w sensie opisowym Zasady konstytucyjne w sensie dyrektywalnym - zasada może być jednoznacznie wyinterpretowana z przepisów
Podział norm konstytucyjnych ze względu na ich treść Normy mające charakter materialny - regulują granice i program działalności państwa, zasad jego ustroju, stosunku między nim a jednostką
A) zasady polityczne - tzn. normy ustalające zasady ustroju politycznego państwa B) normy programowe (cele i kierunki działalności)
C) normy kompetencyjne (przyznają uprawnienia bądź obowiązki)
D) materialne gwarancje praw jednostki - „wyczerpują się one w zapewnieniu wszystkim minimum egzystencji
E) podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki - określają w sensie materialnym status jednostki
F) wstęp Normy mające charakter formalny - regulują sposób, formę postępowanie podmiotów wymienionych w konstytucji i wskazują elementy konieczne, aby uznać to postępowanie za wywołujące określone skutki prawne
A) formalne gwarancje praw jednostki - całokształt środków prawnych i środków o charakterze instytucjonalnym, które stworzyło państwo dla zapewnienia realizacji prawa
B) normy rewizyjne - regulują postępowanie mające na celu całkowitą lub częściową zmianę konstytucji
C) normy kreacyjne - sposób kreacji i rozwiązywania organów konstytucyjnych, a także udzielanie dymisji ich piastunom
D) normy formalne - regulują procedurę związana z określonymi czynnościami podmiotów wymienionych w konstytucji i tryb ich pracy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz