Synteza prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Synteza prawa - strona 1 Synteza prawa - strona 2 Synteza prawa - strona 3

Fragment notatki:

SYNTEZA PRAWA
Prawo w porządku bytu świata
wyróżnić możemy 4 warstwy bytów w porządku świata byty stanowiące świat ciał martwych - materia nieożywiona, która jest porządkowana wg praw materii
byty natury organicznej - istoty żywe, kierujące się prawami materii ożywionej
byty sfery psyche - zwierzęta wyższego rodzaju i człowiek
byty duchowe - m.in. duch ludzki
duch ludzki, gdy wchodzi w relację zew. ze światem mamy do czynienia z duchem realnym
duch posiada element: wolitywny, racjonalny, emocjonalny. Jego działanie opiera się jednak na warstwie psychicznej, organicznej i cielesnej człowieka. Duch je niejako zespala, ale tylko on ma właściwe sobie życie, które wyróżnia człowieka w świecie bytów
Prawo
nie można umieścić prawa w świecie materii, ale w świecie psyche - sfera chcenia, świadomości, uczuć. Elementy tej sfery mają różny wpływ na byt prawa:
uczucie prawne - nie daje możliwości zrozumienia prawa ani jego istnienia, ale pozwala ono odróżnić prawo sprawiedliwe od niesprawiedliwego, a więc dokonuje oceny normy prawa pozytywnego - przyznaje lub odmawia jej słuszności
wola - jest istotna przy stanowieniu i stosowaniu prawa. Stanowienie prawa jest bowiem dziełem ludzkiej woli - dziełem woli ustawodawcy. Stosowanie prawa - jest to akt woli ludzkiej, np. wyrok sądu. Ale te pojedyncze akty woli nie tworzą jeszcze bytu prawa
świadomość - byt prawa nie może istnieć bez związku z ludzką świadomością, choć jest on od niej niezależny i istnieje poza nią. Sfera psychiczna człowieka jest tylko warstwą nośną dla bytu prawa, na niej prawo się buduje i w niej ma konieczną podstawę, ale jest od niej niezależne
duch - w nim prawo ma swój byt. Istnieje ono szczególnie w duchu wspólnoty ludzi. Jako byt duchowy jest prawo przyporządkowane wspólnocie ludzkiej. Konieczne jest jednak rozróżnienie:
duch osobowy - jego nosicielem jest jednostka, jego życie i działanie zależy od świadomości osobowej i indywidualnej woli. I choć jest samodzielny, to by się rozwinąć potrzebuje zakorzenienie w duchu wspólnoty
duch wspólnoty - to ponadosobowy duchowy związek, łączący ludzi i wyrażający się w sferze wspólnych poglądów i dążeń. Jest niesiony przez członków danej wspólnoty, ale jest samodzielny. Jego istotą jest jedność i wspólnotowość duchowego życia danej grupy ludzi. Jest duchem żyjącym, podlegającym rozwojowi i przemianom - prezentuje swą duchową rzeczywistość - duch narodu, duch kościoła
z ducha wspólnoty wyrasta forma i treść życia społ., opartego o wspólny język, tradycje, zwyczaje, moralność
stanowienie prawa ma swe źródło nie w osobowym duchu jednostki lecz w duchu wspólnotowym społeczności, dla której to prawo ma być ustanowione. Oznacza to, że np. parlamentarzyści nie mogą tworzyć prawa powołując się na swe wyobrażenia, lecz jako przedstawiciele społeczeństwa mają w prawie zawrzeć treści i wartości, które panują w społeczności, lub są przynajmniej przez większość akceptowane


(…)

… - głównym przedstawicielem był Max Scheler i Nicolai Hartmann - 4 tezy teorii:
wartości /dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość/ należą do świata idei i mają byt same w sobie - tzn. że istnieją niezależnie od istnienia bytów je poznających i przezywających. Wartości są niezależne od życia ludzkiego, ale w tym życiu się aktualizują
człowiek staje się świadom wartości przez ich kontemplację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz