Podstawowe informacje - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe informacje - wykład - strona 1 Podstawowe informacje - wykład - strona 2 Podstawowe informacje - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 Literatura: „ Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki „ Historia Filozofii” - Tatarkiewicz „ Filozofowie o godnym życiu” - Bukowski
A priori - coś, co niezależne od doświadczenia, taki charakter mają myśli A postori - zależne od doświadczenia Filozofia - ( sofija - mądrość ; filein - kochać, miłować, lubić ) - czyli jest to miłość mądrości (rozmiłowanie w mądrości).
Filozofia powstała na przełomie VI, V w.p.n.e. w basenie Morza Śródziemnego z 2 źródeł (korzeni): I. Wierzenia religijne , które człowiek miał od zawsze. Wierzył po to, aby ich istnieniem, działaniem mógł sobie wytłumaczyć sprawy, zjawiska, których nie mógł sobie wytłumaczyć, szczególnie przyrodnicze. Więc szukano rozwiązanie w istnieniu bogów.
II. Wiedza , ale wiedza doświadczalna (empiryczna) - oparta na doświadczeniu, zmysłach. Wyrasta z wiedzy jaką mamy na podstawie obserwacji materii. ( hyle - materia) Przedmiot filozofii i jej metody: Filozofia zajmuje się tymi przedmiotami (=bytami), którymi zajmuje się szereg innych nauk, tylko inne nauki określają te przedmioty w inny sposób.
Wartość: Dla filozofii nie ma jasnej definicji wartości. Filozofia zajmuje się tymi samymi pojęciami co inne nauki, ale zajmuje się tymi stronami tych pojęć, których się nie da zdefiniować. Zajmuje się pytaniem o istotę bytu człowieka, czy człowiek to ciało czy dusza.
Na początku nie było innych nauk, była tylko filozofia i z niej zaczęły się wyłaniać nauki szczegółowe. Wcześniej była tylko medycyna. Dość szybko wyłoniła się z filozofii matematyka, a konkretnie geometria (napis przed szkołą: „Niech nie wchodzi nikt kto nie zna geometrii.”, potem algebra, fizyka, historia, biologia. Każda z tych nauk zabierała sobie pojęcia i w ten sposób ogołocono filozofię. Pozostały jej zagadnienia niepotrzebne innym dziedzinom, są to nieprecyzyjne, niezdefiniowane strony pojęć. W filozofii ważne jest więc używanie w miarę precyzyjnego języka. W filozofii każdy inaczej rozumie dane pojęcia, nie ma tu odwołań tak jak w przypadku innych nauk (tak jak np. definicja kwadratu w matematyce). Podział filozofii: A. Podział chronologiczny
B. Podział merytoryczny
A. Podział chronologiczny (mniej ważny). Są 3 ery filozoficzne:
starożytność (era starożytna) - VI, V w.p.n.e. - V w.n.e.- do upadku cesarstwa rzymskiego średniowiecze (era średniowieczna) - V - XV w. ~ do odkrycia Ameryki nowożytność (era nowożytna) - XV w. - do dziś. W niej można wyróżnić

(…)

….
Wykład 2
4 zasady (twierdzenia) metafizyki (2 pierwsze metafizyka dzieli z logiką):
1. zasada sprzeczności (zasada niesprzeczności)- dana rzecz nie może jednocześnie posiadać i nie posiadać danej cechy
2. zasada wyłącznego środka - każdą dowolną cechę możemy dopasować do każdej dowolnej substancji (tzn. możemy stwierdzić czy dana substancja posiada daną cechę czy nie, np. czy jest biała).
3. zasada…
… coś bierze swój początek. Jońska filozofia natury to filozofowie którzy szukają odpowiedzi na pytanie czym jest arche, co jest zasadą świata i najczęściej poszukują owej arche w świecie materialnym, w otaczającej ich naturze, materii.
1 filozof - Tales z Miletu - uważa, że arche to woda. Dlaczego woda? Bo jest to poszukiwanie stałej natury zmiennych zjawisk. Woda może występować w różnych stanach skupienia…
…). Więc za czym my gonimy? Za pięknem jako pięknem, dobrem jako dobrem. Piękno jako piękno, dobro jako dobro jest to to co nas pociąga, a nie np. konkretne ciało kobiety.
Tales z Miletu - w. VII - VI. Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi - „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną…
…, przypadkowi
Wolność - wiąże się z tym, jak działa człowiek, czy jest wolny, czy działa tak jak chce, czy wszystko jest z góry ustalone czy nie. Byt rzeczywisty (realny) - jest elementem składowym
Byt pomyślany - np. sfinks (człowiek/lew)
II. Epistemologia (episteme - poznanie) - nauka o poznaniu (=teoria poznania; filozofia poznania). Epistemologia ma za swój przedmiot:
źródła poznania - ogniskują się wokół…
…, czyli są uduchowione. I tą częścią materii (świata uduchowionego) jest człowiek.
Empedokles - Był pierwszym w historii filozofii pluralistą. Uznał, iż nie ma podstaw, aby uznawać za arche 1 tylko część świata, tak więc wszystkie żywioły: ziemia, woda, powietrze i ogień uznał za arche. Tymi 4 żywiołami rządzą 2 siły (namiętności) - miłość i nienawiść. One powodują, iż świat jest w porządku harmonii kiedy miłość…
….
Próby ugruntowania metafizycznego (opartego na klasycznej koncepcji bytu), zdają się prowadzić do antynomii determinizmu ( i wolności w sensie indeterministycznym) i poznania. Albo mamy determinizm i w świecie panuje porządek i możemy zatem świat poznać (wyjaśnić), nie ma jednak wolności. Jeśli panuje indeterminizm, to być może możliwa jest wolność i świat jednak przestaje być uporządkowany, wyjaśniony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz