Najważniejsze pojęcia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze pojęcia na egzamin - strona 1 Najważniejsze pojęcia na egzamin - strona 2 Najważniejsze pojęcia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Tales z Miletu- „z czego powstał świat?” Arche świata była woda, z niej miały tworzyć się małe rzeczy, które obserwujemy,materia nieożywiona i ożywiona, podaje racje że woda może być początkowym światłem światła. Lądu jest mniej niż wody,woda jest rezerwuarem z którego powstało życie. Woda ma zdolność transformacji przez zagęszczenie skałą,rozrzedzeniem-powietrzem,ogniem. Jest warunkiem życia, nasiona wilgotne kiełkują.Brak wody-obumieranie. Tales prezentuje hyloizm-od materii nieodłączny jest ruch,życie,wrażliwość,nieodłączność ruchu życia od materii. ANAKSYMANDER-arche świata jest apeiron-jest rezultatem wnioskowania dydaktycznego. Woda nie może być arche jak żaden z żywiołów,bo jak z wody może powstać ogień? Apeiron-początek stanowi zasadę dla rzeczy przemijających. Zasada jest wieczna,trwa mimo zmian. W apeironie wyodrębniają się przeciwności np.ciepło-zimno, z ich sporu konstruuje się świat. Anaksymenes(uczeń Anaksymondra)- arche jest powietrze. Jest warunkiem życia bo przejmuje kształt naczynia, jest nieograniczone więc mogą się z niego tworzyć nowe rzeczy. Opuszcza ciało człowieka po śmierci. Heraklit z Eferu-„ciemny myśliciel” Samotny myśliciel nie należał do żadnej szkoły. ogień-metafora wyrażająca stawanie się Nie ma na świecie niczego stałego, jedyną stałą rzeczą jest zmienność. Wszystko płynie. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. PITAGORAS(szkoła italska)-liczba jest arche świata-jest czynnikiem formalnym, a nie materialnym bo muzykę można przełożyć na liczbę. -ruchy ciał niebieskich -liczbowe określenie ma znaczenie -muzyka sfer planety poznają się, wydają dźwięki. -liczby wyprowadzają elementy nieorganiczne, bryły, powierzchnie,punkty,linie. - są wzorcem rzeczy, tym co warunkuje poznawanie świata. Parmenidas i szkoła eleacka- Wprowadził termin-BYT. Jest ojcem ontologii-teorii bytu. -byt jest a nie bytu nie ma. Wyprowadził wszelkie własności rzeczy. Byt jest niezmienny nie ma początku ani końca, jest jeden, doskonały, ciągły. Reprezentan: inwariabilizmu-byt jest niezmienny , nie podlega zmianom, wbrew teorii wariabilizmu to co postrzegamy nie jest bytem. Byt jest tym co ogarniamy rozumem, a nie zmysłami, przedmiot poznania rozumnego, dedukcyjnego, dowody. Empledokles- zerwanie z hyloizmem, odłączyli nich od materii, wyodrębnili zasady bierne i czynne. Bierne- cztery żywioły materialne-woda,powietrze,ogień,ziemia. Nie można szukać zasad ruchomych oraz źródeł niekomych w biernych. 2siły-miłość i nienawiść, jest fazą kiedy dwie siły są izolowane, później przeważa siła miłości przyciąga żywioły i powstaje świat. Przeważa siła nienawiści. Ruch cykliczny. Anaksygoras- zasady bierne i czynne. Ojciec chemii: zasady bierne- zarodniki, nasiona których każdy charakter, liczba nasion jest niezliczona. Zasady jakościowe budujące świat. Zarodki i nasiona są bierne, bezwładne,dlatego musi istnieć siła(umysł zewnątrz światowy) który wprawia ją w ruch.

(…)

…, transcendentne. Platon nie umiał wytłumaczyć przejścia ze świata idealnego do świata rzeczy jednostkowych. Platon:Bóg działa jak rzemieślnik, nie może zrobić stołu bez drewna, świat buduje z odwiecznie istniejących materii. Platon był pierwszym idealistą obiektywicznym. Antropologia Platona: filozofia człowieka. -spirytualizm antropologiczny- teza że człowiek jest tylko duszą a ciało nie wchodzi do definicji…
…. Metafora mądrego pedagoga który prowadził greków. Orygenes- ojciec kościoła wschodniego. Objawienie powinno współpracować z rozumem. Inspiruje się Filonem Judajczykiem i Plotynem. Opisywanie Boga przez negację,mepojsty,niezmienny. Jest tak nieskończenie doskonały że świat nie może bezpośrednio powstawać z niego. (system trójkowy). Logos-syn Boży,stwórca,zbawca świata. Dusze preegzystują przed ciałami.Świat stworzony odwiecznie nie ma porządku. Celem ludzkiego życia jest powrót od Boga do Boga, jest to teza heretycka bo niektórzy będą potępieni, a ta idea mówi że nawet szatan wróci do Boga. Augustyn- ojciec kościoła zachodniego. Znawca filozofii starożytnej(sceptonizmu i neoplatonizmu). Dostał nawrócenie od chrześcijan. „Wyznania”-opis nawrócenia-łaska Boża zniewoliła go. Teocentryczny charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz