pytania filozoficzne - byt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania filozoficzne - byt - omówienie - strona 1 pytania filozoficzne - byt - omówienie - strona 2 pytania filozoficzne - byt - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Pytania filozoficzne:
Co to jest byt?
Jak poznajemy świat?
- Czy Bóg istnieje?
Czy prawa przyrody ograniczają wolność woli?
- Co to jest dobro/zło?
Na czym polega sens życia?
Co to jest piękno?
Jak skonstruować idealny model społeczeństwa? Jaki jest stosunek filozofii do nauki?
Co to są prawa historii? Jakie są granice poznania filozoficznego itd.
Funkcje filozofii:
filozofia jako próba wyjaśniania świata
filozofia jako analiza języka
filozofia jako misja
poznanie potoczne, naukowe, filozoficzne
Główne działy filozofii
- Ontologia, metafizyka (teoria bytu) rodzaje bytu: duch czy materia
monizm, dualizm, pluralizm
początek świata determinizm
finalizm
istnienie Boga
Epistemologia (teoria poznania)
poznanie świata: rozum, zmysły,
objawienie, intuicja, wiara, etc.
przedmiot i podmiot poznania
granice poznania: sceptycyzm, agnostycyzm
poznanie naukowe
Etyka
dobro i zło
status wartości
dobro jako przedmiot poznania
uzasadnianie systemów wartości
Filozofia społeczna * modele życia społecznego
etyka a polityka
wielkie idee społeczne: wolność, równość, sprawiedliwość
teorie kary
Filozofia historii
prawa przyrody a prawa historii
cykliczność dziejów
Filozofia polityki
Estetyka (filozofia piekna)
Antropologia filozoficzna (filozofia czlowieka)
Logika, metodologia nauk
Początki filozofii europejskiej
Od umiejętności do nauki, od mitu do logosu
Pierwsze pytania filozoficzne:
początek świata (arche)
pierwsza zasada
substancja (przyroda)
życie
zmiana, ruch
Pierwsi filozofowie:
Tales z Miletu (Vll -Vl)
Jońska filozofia przyrody
Heraklit z Efezu (Vl-V)
Parmenides (Vl-V)
Demokryt z Abdery (V-lV)
HERAKLIT Z EFEZU
zmiennośc świata - panta rei
wariabilizm, stawanie się
arche: ogień
dialektyka przeciwieństw


(…)

…: spokoj duszy i ciała
Czwórmian leczniczy
(a) bóstwo nie jest straszne
(b) śmierć jest niezawodna
(c) przyjemność łatwa do osiągnięcia
(d) cierpienie łatwe do zniesienia
Stoicyzm (Seneka,Chryzyp,Epiktet, Marek Aureliusz)
Główne idee etyki stoickiej
panteistyczna wizja świata
Bog - rozum - natura (Logos=Kosmos)
pokora wobec losu
wolność a konieczność
cnota mędrca
nieobecnośc zła
śmierć
Chrześcijaństwo…
… (fizis) i stanowione (nomos)
PLATON (427-347)
(Dialogi, Państwo)
1.Dualizm ontologiczny: idee i rzeczy. Istnienie i stawanie się. Idealizm obiektywny. Jaskinia.
2.Hierarchia idei: od szczegółowych do ogólnych (prawda, dobro, piękno)
3.Dualizm duszy i ciała
Wiedza (episteme) a mniemanie (doxa)
Spór o powszechniki. Realizm platoński
ARYSTOTELES (384-322pne)
Episteme-techne-praxis. Wiedza teoretyczna…
… (teodycea jako obrona boskiej doskonałości)
*przyczyny zła: grzech pierworodny, pokusy cielesne, nieobecność dobra
(spór z Pelagiuszem) - sprawiedliwość boska
Filozofia nowożytna:
Francis Bacon (zm. 1626)
Rene Descartes (Kartezjusz) - zm.1650
Francis Bacon(Novum Organum)
„Tyle władzy i wiedzy”
klasyfikacja nauk (filoz. przyrody, filoz. człowieka)
nauka a religia
teoria idoli (idole plemienia, jaskini…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz