Pytania filozoficzne

note /search

Oświecenie - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pytania filozoficzne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1407

Oświecenie * naturalizm * idea postępu * historycyzm * kult wiedzy * oddzielenie wiedzy i religii * spory o nowy porządek moralny wolność równość etyka naturalistyczna Złota Reguła nowa wizja społeczeństwa * Zręby nowożytnej demokra...

Pytania filozoficzne - byt - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pytania filozoficzne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1372

Pytania filozoficzne: Co to jest byt? Jak poznajemy świat? - Czy Bóg istnieje? Czy prawa przyrody ograniczają wolność woli? - Co to jest dobro/zło? Na czym polega sens życia? Co to jest piękno? Jak skonstruować idealny model społeczeństwa? Jaki jest stosunek filozofii do nauki? Co to są pra...

Chrześcijaństwo - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pytania filozoficzne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Chrześcijaństwo (Plotyn 205-270, św.Augustyn 354-430 Św. Tomasz z Akwinu 1225-1274) 1. Metafizyka boskiej kreacji a etyka *Autorytet boski jako źródło moralnych nakazów *Bóg jest dobry: problem Eutyfrona *Wiedza a wiara * Rola uczucia i oświec...

Filozofia moralna Kanta - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pytania filozoficzne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1540

Filozofia moralna Kanta Konstytucja podmiotu moralnego Dobra wola apriori autonomiczna wobec porzadku natury (zmysły, uczucia, skłonności ) zastanych kodeksów moralnych Dobra wola - obowiązek - prawo moralne - imperatyw kategoryczny

Frederyk Nietzsche - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pytania filozoficzne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

FRYDERYK NIETZSCHE 1844-1900 Filozofia życia Relatywizm poznawczy Życie jako wartość; ekspansja życiowa Krytyka tradycji etycznych: Chrześcijaństwo, Oświecenie Moralność jako teoria postaw ludzkich; zamiast opozycji „dobry-zły” opozycja „wielki-marny” panowie i niewolnicy (dostojny i lichy) i...