Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny - strona 1 Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny - strona 2 Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia - zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata, własnego w nim miejsca i reguł pozyskiwania wiedzy prawdziwej.
Trzy obszary badań filozoficznych:
Ontologia - zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekiedy w odróżnieniu od metafizyki jest uznawana za teorie realnej rzeczywistości dostępnej w poznaniu empirycznym (dostępnym).
Byt - to wszystkie rzeczy, które tworzą rzeczywistość np. ludzie, przedmioty.
 
Dualizm - istnieją dwa światy: materialny i duchowy.
Monizm - albo istnieje świat materialny, albo duchowy.
Materializm - istnieje tylko świat materialny.
Idealizm - istnieje byt duchowy.
 
Antropologia - jest to nauka o człowieku, współcześnie występuje w postaci samodzielnej dyscypliny np. antropologii filozoficznej. Człowiek jest:
  typową częścią świata materialnego zwieńczeniem specyficznym
elementem świata zwierzęcego
bytem duchowym
 
Teoria poznania:
Epistemologia - inaczej teorie wiedzy lub metodologia poznania.
Gnoseologia - teorie poznania, poszukuje odpowiedzi na pytania o granice poznania, źródła wiedzy, metody jej zdobywania, rodzaje i jej własności.
 
Poznanie jest to świadoma czynność zmierzająca do uzyskania informacji o czymś i jednocześnie efekt tej informacji.
 
Relacja poznawcza - związek między podmiotem (np. człowiek) a przedmiotem poznania (np. Bóg).
 
Akty poznawcze - są to czynności służące zdobywaniu wiedzy o rzeczywistości. Mogą być poznawane jako:
  proces myślowy akty wiary
intuicja
przeczucia
Spór o pochodzenie wiedzy:
  Racjonalizm genetyczny - najważniejszy jest świat idei, materializm nie jest ważny. Empiryzm genetyczny - wszelka wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia.
Metody zdobywania wiedzy:
  Racjonalizm metodologiczny - jest to pogląd w teorii poznania głoszący niezależność poznania i wiedzy od doświadczenia zmysłowego, o sposobach zdobywania wiedzy oraz o jej wartości, o której decydują wyłącznie czynniki rozumu. Empiryzm metodologiczny - pogląd w teorii poznania zakładający, że doświadczenie zmysłowe jest podstawowym sposobem zdobywania wiedzy. Empiryści nie kwestionują roli rozumu w poznaniu, jednak negują możliwość zdobywania wiedzy wyłącznie na podstawie aktów myślowych.
Irracjonalizm - negacja racjonalizmu i empiryzmu.
Intuicjonizm - intuicja jest narzędziem poznawczym, najdoskonalszym.
Iluminizm - poznanie na drodze oświecenia umysłu przez Boga.


(…)

… się sateriologią ( sprawy ostateczne ). Dominuje filozofia o charakterze filozoficzno - mistycznym, mówiąca o tym jak żyć i jak sobie radzić w życiu. Przedstawicielem był Platyn. W filozofii wkład Rzymu był dość późny, około IV, III w. p.n.e. ( szkoła stoicka - Cycero, Seneka, Marek Aureliusz, Lukrecjusz ). Ich osiągnięcia dotyczyły głównie państwa i prawa. W Grecji rozwinęły się pojęcia : państwo, ustrój, demokracja, wiedza o byciu dobrym obywatelem ( polityka ). Politeizm - otwarty system wierzeń Greków, wielobóstwo, traktowali oni Bogów po przyjacielsku. Ogólne właściwości tomizmu - w tomizmie nowe było oparcie filozofii chrześcijańskiej na doświadczeniu. Nadprzyrodzone oświecenie umysłu, wiedza aprioryczna, wrodzona i intuicyjna - wszystko to jest niepewne i niepotrzebne - wystarczy doświadczenie. Najogólniejszymi właściwościami tomizmu były : dualizm Boga i świata, hilemorfizm, obiektywizm, empiryzm, uniwersalizm, realizm, intelektualizm. 1. dualizm między bytem absolutnym a względnym, między Bogiem a stworzeniem - tym tomizm przeciwstawiał się panteizmowi; 2. hilemorfizmem bronił jedności ludzkiej natury i przeciwstawiał się rozrywaniu duszy i ciała, dualistycznemu rozumieniu człowieka; 3. obiektywizmem…
… XI wieku i pierwszej połowie XII w. Pociągnął wtedy większość wybitnych umysłów, wśród których przełomowe stanowisko zajął Abelard. Stanowiska w sporze : 1. skrajny realizm ( przedstawicielem był m.in. Platon ) przedstawiciele tego kierunku twierdzili, że desygnaty nazw ogólnych istnieją. 2. nominalizm - przedstawicielem był David Hume, XVII - wieczny filozof angielski - wg nich niczego takiego…
… filozoficzne - platoński i arystotelejski, wyjaśniające istnienie świata. Platon, Sokrates, Arystoteles. Powstaje logika i metodologia, tworzą się zręby wiedzy zhierarchizowanej. Zainteresowanie wiedzą etyczną, przezwyciężony zostaje materializm, filozofia wkracza na wyższy poziom. Okres ten jest najważniejszy. Ad. 3. Filozofia zajmuje się życiem codziennym, praktycznym. Powstają szkoły etyczne - epikureizm
… uważał, że takie coś jest już wrodzone. Dwa stanowiska w sporze : racjonalizm genetyczny ( natywizm ) - istnieje wiedza wrodzona; empiryzm genetyczny - wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. Prawo - jest bytem idealnym, należy oddzielić go od przedmiotów. Prawa tkwią w świecie bo tam działają, ale nie są one naszymi myślami. Prawa są wytworami naszego myślenia ( fikcje ) wtedy prawo byłoby cząstką…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz