Filozofia - skrypt 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - skrypt 2 - strona 1 Filozofia - skrypt 2 - strona 2 Filozofia - skrypt 2 - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia - skrypt. 1. Pojęcie, przedmiot i metoda filozofii Filozofia jest greckim słowem, które znaczy dosłownie: miłość mądrości; filo - kocham, lubię, cenię, szanuję; sofia - mądrość Pierwotnie filozof to ten, który chce poznać prawdę. Filozofia to całość rzeczywistości ujęta w możliwie najkrótszej teorii. To nauka, która daje pogląd na świat. Celem filozofii było poznanie prawdy dla niej samej (fil. zachodnie) lub poznanie prawdy w celu wyzwolenia przez prawdę (fil. wschodnie). Przedmiotem filozofii jest nauka o tym, co najważniejsze i najcenniejsze. Ulegał on ciągłym przemianom w miarę jak rozszerzał się zakres znanych przedmiotów i ich ocena. Był okres, gdy tym przedmiotem była przyroda, normy moralne, Bóg i dusza, bo wtedy były ważne dla ludzkości. Metody filozofii - potrzebne jest minimum, człowiek wolny, który ma zaspokojone podstawowe potrzeby, dystans do ujrzenia całości rzeczywistości - szukanie zasady wszystkiego, czegoś co najogólniejsze. 2. Podział filozofii starożytnej i średniowiecznej na okresy Filozofia starożytna była filozofią grecką. Początek to VII w. - okres filozofii przyrody - okres filozofii zagadnień humanistycznych - okres filozofii klasycznej - okres filozofii teorii etycznych - okres filozofii zagadnień religijnych Taki przebieg filozofii starożytnej pozwala podzielić jej dzieje na następujące okresy: - okres powstania filozofii (VI - V w. p.n.e.) - okres oświecenia starożytnego (tu przeważała humanistyczna) (V w. p.n.e.) - okres systemów starożytnych - klasyczny (IV w. p.n.e.) - okres szkół starożytnych (zagadnienia etyczne) (III - I w. p.n.e.) - okres synkretyczny (zagadnienia religii) (I w. p.n.e. - V w. n.e.) Filozofia średniowiecza - tu wyróżniamy następujące okresy: - okres wczesnego średniowiecza do końca XII w. - okres wypracowanych systemów XIII w. - okres schyłkowy XIV w. 3. Pytanie o ARCHE, pierwszy filozoficzny problem Pytanie o ARCHE to pytanie o początek świata, element z którego powstał świat, co było początkiem świata. W takim znaczeniu początek świata był pierwszym zagadnieniem filozofii. Tales uważał, że ARCHE to woda - świat powstał i istnieje dzięki wodzie. Bez wody świat istnieć nie może, wszystko przesiąknięte jest wodą. Uważał, że ziemia oparta jest na wodzie, unosi się na niej. Jako uzasadnienie swojego poglądu podawał obserwacje pewnych zjawisk: to co żywe, żyje wilgocią, martwe wysycha, zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm soczysty. Wskazywało to, że woda jest życiodajna, że zawiera siłę produktywną, czyli posiada cechy, które są niezbędne i wystarczające, aby z niej rozwinęła się przyroda. Inni filozofowie mieli odmienne zdanie na temat ARCHE: Heraklit z Efezu uważał, że ARCHE to ogień, Anaksymenes z Miletu uważał, że ARCHE to powietrze, oddech to życie duszy, świat wypełniony jest powietrzem. 4. Tales z Miletu, pierwszy filozof Żył na przełomie VII i VI w. - filozof, polityk, astronom, matematyk, kupiec. Teoria Talesa brzmiała: wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa. Przedmiotem dociekań Talesa była przyroda - jaki był jej początek, z czego się rozwinęła. Tales uważał, że woda była początkiem przyrody. Wszystko co żywe, żyje wilgocią, zarodki wszystkiego są mokre, woda jest życiodajna. Wg Talesa:

(…)

…, nie są groźni, bo żyją w innym świecie i nie interesują się światem ludzkim. Nie są więc groźni dla człowieka. Dusza ludzka jest śmiertelna, ginie razem z ciałem, więc śmierć nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas, więc nie trzeba bać się śmierci. 40. Szkoła stoików (miejsce, twórca, stoicki podział filozofii)Szkoła stoicka została założona przez Zenona
… jako zasady w myśli Anaksymandra Anaksymander pochodził z Miletu. Napisał pierwsze w Grecji dzieło filozoficzne o przyrodzie. Anaksymander zaczął używać terminu "początek" (arche). Początek był dla Anaksymandra czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy, dlatego że był przekonany, że to co było na początku, nie przestaje istnieć, tylko przybiera inne kształty. ARCHE była dla niego nie tylko początkiem, ale "zasadą" rzeczy. Wyraz 'arche' zaczął oznaczać coś więcej niż początek - zasadę. Anaksymander przez zasadę rozumiał nie wodę ani żaden inny żywioł, lecz jakąś inną naturę bezgraniczną, z której powstają wszystkie niebiosa i światy - był to bezkres (apeiron) - coś nieskończonego albo nieograniczonego, brak granicy ilościowej i jakościowej, gdyż w bezkresie wszystko jest zmierzone. Z bezkresu…
… tylko dlatego, że działa stale i równomiernie. Tym twierdzeniem dawali wyraz swemu przekonaniu o doskonałej harmonijności świata. Ponieważ w liczbach widzieli właściwości i stosunki harmonijne, a ponieważ liczby zajmowały pierwsze miejsce w przyrodzie, więc przyjmowali, że cały świat jest harmonią i liczbą. Pitagorejczycy za ten porządek i harmonię dali światu nazwę kosmosu. 9. Ksenofanes z Kolofonu i krytyka politeizmu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz