Empedokles

note /search

Empedokles

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Historia filozofii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

EMPEDOKLES EMPEDOKLES pochodził z Agrygentu, obecnie zwanego również Girgenti. Było to wówczas...

Filozofia - Empedokles

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379

EMPEDOKLES c.d. Arche dla niego (był pluralistą) jest złożone z więcej niż dwóch elementów - z 4...

Pluralizm-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

przez koncepcje Empedoklesa, Anaksagorasa i innych jońskich filozofów. Empedokles uważał, że istnieją cztery różne...

Pluralizm

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras...