Wstęp do filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do filozofii - strona 1 Wstęp do filozofii - strona 2 Wstęp do filozofii - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia - (fileo, filein, filia - miłować; sofia - mądrość) jeden z 3 podstawowych filarów europejskiej kultury (filozofia greków, prawo rzymskie, religia judeochrześcijańska); rozprzestrzeniona w całym basenie morza śródziemnego, usamodzielnia się w czasach nowożytnych, z natury nie jest przeciwstawna religii.
Wg Platona w „Uczcie” są 3 stosunki do mądrości:
Bogowie - nie muszą jej miłować, bo im jej nie brakuje
Głupcy - brakuje im mądrości ale sądzą, że im nie brakuje
Filozofowie - wiedzą, że im mądrości brakuje i do niej dążą
Grecy wyróżniali: mądrość teoretyczną - zrozumienie natury wszechrzeczy (arché - pierwsza przesłanka wiedzy)
mądrość praktyczną - dotyczyła sztuki życia, wiedzieć jak żyć, co jest najważniejsze w życiu
dla Greków podstawą była filozofia bytu jakkolwiek zastanawiali się też nad naturą poznania
Pitagoras uważał, że filozofia bierze się ze zdziwienia „co?” i „dlaczego?”.
T ales z Miletu - „woda jest bóstwem”, woda stanowi naturę (=istotę) wszystkiego
Mit pierwotnego chaosu - wszystko wywodzi się z chaosu, włącznie z bogami
Hegel - „filozofia to przekształcanie wyobrażeń w pojęcia” (od mitów do pojęciowego ujęcia świata); podstawowe pojęcia filozoficzne: byt, niebyt, istota, istnienie, przyczyna, cel
Dla filozofii nowożytnej najważniejsza była natura poznania. Umysł ludzki staje się ważniejszy niż wszechświat. Współczesna filozofia zajmuje się językiem jako środkiem komunikacji. Filozofia wykroczyła poza religię, bo stworzyła własną strukturę pojęciową dotyczącą przede wszystkim bytu. Granice mojego języka są granicami mojego świata.
Działy filozofii: Metafizyka - teoria bytu (zwana też ontologią, wcześniej teologią),
- determinizm - nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie istnieje samo z siebie
- monizm ontologiczny - jest 1 byt, wszystkie postacie bytu są jednorodne (homogeniczne), świat jest z natury homogeniczny
- dualizm ontologiczny - dualizm bytów
Teoria poznania (równolegle rozwija się kognitywistyka, filozofia nauk, naukoznawstwo)
Zwana epistemologią (wymiar logiczny) lub gnoseologią (wymiar psychologiczny)
Proces prowadzi do wyniku
Redukowana do 3 pytań:
Co jest przedmiotem poznania? Spór realizmu z idealizmem; albo poznajemy rzeczy albo wyglądy tych rzeczy (ich idee)
Świat zaczyna się i kończy wraz z moją świadomością
Solipsyzm - tylko ja istnieję, świat kończy się wraz z moją śmiercią
Starożytni myśliciele = realiści, uważali, że rzeczy są przedmiotem poznania - to co zewnętrzne (realiści naiwni - świat jest taki, jak go widzimy; realiści krytyczni - nie wszystko musi być takie, jak nam się jawi)


(…)

… się też nad naturą poznania
Pitagoras uważał, że filozofia bierze się ze zdziwienia „co?” i „dlaczego?”.
Tales z Miletu - „woda jest bóstwem”, woda stanowi naturę (=istotę) wszystkiego
Mit pierwotnego chaosu - wszystko wywodzi się z chaosu, włącznie z bogami
Hegel - „filozofia to przekształcanie wyobrażeń w pojęcia” (od mitów do pojęciowego ujęcia świata); podstawowe pojęcia filozoficzne: byt, niebyt, istota…
… jego naturę, skupia się na wspólnotowości naszego bycia.
Bez społeczeństwa, wspólnoty człowiek nie mógł by zaistnieć, rozwijać się.
Karol Marks: człowiek jest istotą z krwi i kości, w pierwszej kolejności jest albo kobietą albo mężczyzną. Co jest czynnikiem historiotwórczym? Wg Marksa konflikty ekonomiczno-społeczne. Mogły to być konflikty idei, wojny religijne, rewolucje naukowo-techniczne (teraz w fazie 2…
…. Umiejętność znalezienia się w cywilizacji. Jest subiektywna. Filozofia religii


Reprezentacjonizm - obraz rzeczy reprezentuje rzecz
Na czym polega poznanie? Jak przebiega proces poznania?
Spór między empiryzmem (z gr. doświadczenie, zwany też sensualizmem) a racjonalizmem
Platon: poznawanie jest przypominaniem
Spór …… ?
Empiryzm genetyczny - wiedza jest wrodzona
Racjonalizm genetyczny - czyli natywizm, rozum sam z siebie jest dysponentem pewnych praw, wiedza pochodzi z rozumu, umysł bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz