Filozofia - strona 3

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

Wykład VII    Św. Augustyn  (354 –430) jest twórcą  metafizyki teocentrycznej  – jest to nauka o bycie, tak jak ontologia. Nazwa pochodzi z  określenia dzieła Arystotelesa, teocentryczna – oznacza, że jest to taka koncepcja o bycie, w centrum której jest Bóg.    Metafizyka teocentryczna składa si...

Etyka według Kanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1890

1  Wykład XI    Etyka według Kanta.  Krytyka praktycznego rozumu (praktyczny rozum  – rozum w odniesieniu do działania). Kant próbuje zrobić to samo, co w krytyce  czystego rozumu, poszukuje uniwersalnego prawa w sferze działania, które będzie miało charakter sądu syntetycznego a priori.    Istni...

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1771

Wykład I              Początki filozofii – VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody.    1.  Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury:  -  Kreta  (najstarszy  ośrodek)  –  kultura  min...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

Krytycyzm.  Kant  urodził się w Królewcu. Po studiach rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie. Został profesorem, następnie  dziekanem i rektorem. Był kawalerem, całe jego życie było bardzo uregulowane i uporządkowane, każdy dzień taki sam jak  poprzedni.  Oprócz koncepcji filozoficznej stworzył...

Początki filozofii - Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Początki filozofii – VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody.  1.  Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury:  - Kreta (najstarszy ośrodek) – kultura minojska – kultura pałaców, które s...

Wykłady- szkoła sceptyków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

Epikur (IV – III w.p.n.e.)  Ok. 300 r. p.n.e. założył szkołę w Atenach, tak jak Arystyp twierdził, że najwyższym dobrem jest przyjemność – był hedonistą. Są  jednak pewne różnice:  - oprócz przyjemności cielesnych są też duchowe  - celem powinny być przyjemności długotrwałe, należy zrezygnować z ...

Arystoteles - System filozoficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1295

ARYSTOTELES Arystoteles był uczniem Platona, większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matem...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2653

Fryderyk Nietzsche ( 1844-1900) był synem pastora, studiował filologię klasyczną, następnie rozpoczął pracę na uniwersytecie w Bazylei. Już w pierwszym jego dziele `Narodziny tragedii z ducha muzyki' pojawiają się tezy filozoficzne: w Europie doszło do zasadniczego załamania kultury, kryzys zacz...

Jońska filozofia przyrody - Solon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które sta...

Kartezjusz - Kartezjański Sceptycyzm Metodyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2506

Kartezjusz (1596-1690) Uznał on, że dotychczasowe osiągnięcia filozofii są niezadowalające i wymaga ona reformy. `Medytacje o pierwszej filozofii' to dzieło, które zapewniło mu sławę. Wzorem dla swojej filozofii uczynił matematykę, poza tym stworzył geometrię analityczną. Jeśli zamierza się coś n...