Filozofia - strona 2

note /search

Filozofia wykłady dr Leźnicki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 7357

...2. FIZYKA: JOŃCZYCY I HERAKLIT Filozofia jako fizyka-jońska filozofia przyrody Tales z Miletu przewidział zaćmienie Słońca(28 maja 585 r.p.n.e) pytanie o pierwszą przyczynę/naczelną zasadę(arche) odpowiedź: zasadą wszystkiego jest woda( jeden z żywiołów) hylozoizm-materia ma zdolnoś...

Problem relacji idei do zjawisk w filozofii Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4480

PROBLEM RELACI IDEI DO ZJAWISK W FILOZOFII PLATONA 3 możliwe rozwiązania tego problemu, wszystkie niezadowalające podane przez Platona -Methexis/metheksis - uczestniczenie idei w zjawisku i zjawiska w ogólnej idei - paruzja - obecność idei w ...

Filozofia - Platon

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 5705

Platon - materia którą ma na myśli to raczej niebyt niż byt. Ale idea jest bytem w pełni tego słowa znaczeniu, wiec to, co jest materią nie może być bytem! Niebyt nie jest nicością - to coś, co jest, to byt inny niż idea. Z tak pojętej materii de...

Materiał do zerówki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1911

Leucyp z Miletu  - filozof grecki z przełomu VI i V w. p.n.e., uznawany za twórcę atomizmu - teorii budowy  materii, głoszącej, że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych częstek (atomów), otoczonych próżnią i różniących  się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Atomy obdarzone są ...

Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2093

A także: Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. Tłumaczy definicje takie jak cnota, miłość, 5 stopni filozoficznego poznania, dusza, rozum bierny, rozum czynny, eudajmonia. Również zawiera porównanie takie ja...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3689

wykłady obowiązkowe    2. Etymologia terminu „filozofia”  Filozofia pochodzi z greki – philo – miłość, sophia – mądrość   Filozofia była to pewna postawa życiowa, umysłowa, duchowa. „Mądrość jest cechą boską, ale  człowiek może miłować mądroś...

Filozofia- Erystyka, sofistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1722

Erystyka  – sztuka wygrywania sporów. Zawiera chwyty sofistyczne, ale należą do niej też poprawne  argumenty. Wniosek nie wynika w sposób konieczny z przesłanki. W chwytach erystycznych nie ma  błędu, ale nie ma też pewności.  Chwyty erystyczne :  -  uogólnienie  – polega na tym, że uogólnia się ...

Filozofia pytania i odpowiedzi zaliczenie

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Filozofia
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6643

Czym jest filozofia? Pochodzenie nazwy. Różne pojmowanie filozofii w ciągu wieków. Dyscypliny filozoficzne Filozofia - nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość. umiłowanie mądrości -rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istni...

Filozofia - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 3423

Wykład I Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które stanowiły centra administracyjne. Ok. 1700 r p.n...

Filozofia praktyczna, szkoła cyników wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1799

Wykład IV     ARYSTOTELES  Arystoteles  był uczniem Platona,  większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż  Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matematyka, pierwsza filozofia).    Pierwsza filo...