Metafizyka teocentryczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metafizyka teocentryczna - strona 1 Metafizyka teocentryczna - strona 2 Metafizyka teocentryczna - strona 3

Fragment notatki:


Wykład VII    Św. Augustyn  (354 –430) jest twórcą  metafizyki teocentrycznej  – jest to nauka o bycie, tak jak ontologia. Nazwa pochodzi z  określenia dzieła Arystotelesa, teocentryczna – oznacza, że jest to taka koncepcja o bycie, w centrum której jest Bóg.    Metafizyka teocentryczna składa się z trzech przewag:  1. Przewaga Boga nad światem. Bóg stworzył świat i nadal podtrzymuje jego istnienie, jest to kreacja ciągła – gdyby Bóg przestał  podtrzymywać świat w istnieniu, to świat by się rozpadł. Bóg jest wieczny, nieśmiertelny, niematerialny, czyli Bóg jest przewagą  nad światem, czyli świat jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, czym jest Bóg.  2. Przewaga duszy nad ciałem – jest to równie wielka przewaga. Warto poznać tylko duszę, stanowi ona wartość niepodważalną.  Ciało  jest  więzieniem  duszy.  Dusza  dąży  do  Boga,  człowiek  jest  rozdarty,  gdyz  ciało  ciągnie  go  w  dół  na  złą  drogę.  Dusza  przebywa w świecie idealnym, boskim, a ciało w świecie materialnym. Św. Augustyn mówi o umartwianiu się, zanegowaniu ciała  i koncentrowaniu się na duszy.  3. Przewaga woli nad rozumem. Jest to uzupełnienie całej koncepcji św, Augustyna. Wiedział on, że  Grecy byli racjonalistami,  odwoływali się do rozumu w  poznaniu  swiata.  Wiedział, że nie da  się na drodze rozumu udowodnić istnienia Boga. Do Boga  można dotrzeć tylko na drodze wiary. Wiara przygotowuje do poznania rozumowego.  Osłabienie rozumu.  Wolną  wolę  zawdzięczamy  św.  Augustynowi,  stwierdził  on,  że  każdy  ma   liberum  albitrum   –  wolną  wolę.  Bóg  przyznał  ją  człowiekowi,  mimo  ze  prowadzić  ona  będzie  do  błędów,  narażać  na  wybór  zła.  Wolał  jednak  człowieka  wolnego  niż  zniewolonego, bez wolnej woli człowiek byłby mechanizmem. Człowiek powinien wybierać to co dobre, w kierunku Boga, nie  kierując się rozumem.    Koncepcja  Teodycei  – obrona doskonałości stworzenia. Momicheizm atakował chrzescijaństwo twierdząc, że Bóg nie jest dobry,  bo stworzył świat wraz ze złem. Augustyn wysuwa kontrargumenty:  1)  Zło nie istnieje realnie, jest jedynie brakiem dobra, zło nie ma zadnego podłoża materialnego, tam gdzie nie ma czynu  dobrego, jest jedynie puste miejsce, które nazywamy złem. Każdy kto nie czyni dobra, jest zły.  2)  To nie Bóg jest twórcą zła, lecz człowiek  3)  Zło nie psuje harmonii świata, wręcz ją eksponuje, gdyby wszyscy czynili dobro, byłoby ono niezauważalne, nie byłoby  kontrastu. 

(…)

… argumentów poszukuje się
niepodważalnej prawdy. Ta pewna prawda ma stanowić nowy fundament nowej nauki, której nie podważy sceptycyzm
metodologiczny.
- Wątpienie istnieje, jest to pewnego rodzaju myślenie, myślenie nie może istnieć bez podmiotu myślącego ( istnieje podmiot
myślący = jaźń myśląca/dusza – podstawowa reguła Kartezjusza, streszcza się ona w formule ‘Cogito ergo sum’ – Myślę…
…, że jest Bóg. Jest to metoda
czysto racjonalna, Kartezjusz jest skrajnym racjonalistą. Jest przekonany, że człowiek nie rodzi się jako tabula rasa, lecz rodzi się z
pewną gotową wiedzą lub z predyspozycjami do rozwinięcia wiedzy – natywizm. Przeciwieństwem natywizmu jest genetyczny
empiryzm – człowiek rodzi się bez jakiejkolwiek wiedzy (tabula rasa), dopiero przez doświadczenia zdobywa wiedzę, pogląd…
… krytyczny (po 1772). Dzieło rozgraniczające ‘Krytyka czystego rozumu’ ukazało się w 1781 roku.
Okres krytyczny jest bardziej istotny dla filozofii. Natomiast w okresie przedkrytycznym powstała kosmologiczna
koncepcja Kanta (1751), jego poprzednikami w tym zakresie byli Galileusz i Newton. Galileusz uznawał, że stan, w jakim świat
istnieje był taki od zawsze, jakim go stworzył Bóg. Newton stworzył mechanikę…
… poszukuje się
niepodważalnej prawdy. Ta pewna prawda ma stanowić nowy fundament nowej nauki, której nie podważy sceptycyzm
metodologiczny.
- Wątpienie istnieje, jest to pewnego rodzaju myślenie, myślenie nie może istnieć bez podmiotu myślącego ( istnieje podmiot
myślący = jaźń myśląca/dusza – podstawowa reguła Kartezjusza, streszcza się ona w formule ‘Cogito ergo sum’ – Myślę, więc
jestem. Od całkowitego…
…. Jest to metoda
czysto racjonalna, Kartezjusz jest skrajnym racjonalistą. Jest przekonany, że człowiek nie rodzi się jako tabula rasa, lecz rodzi się z
pewną gotową wiedzą lub z predyspozycjami do rozwinięcia wiedzy – natywizm. Przeciwieństwem natywizmu jest genetyczny
empiryzm – człowiek rodzi się bez jakiejkolwiek wiedzy (tabula rasa), dopiero przez doświadczenia zdobywa wiedzę, pogląd ten
głosił John Locke…
… materialnego, tam gdzie nie ma czynu
dobrego, jest jedynie puste miejsce, które nazywamy złem. Każdy kto nie czyni dobra, jest zły.
2) To nie Bóg jest twórcą zła, lecz człowiek
3) Zło nie psuje harmonii świata, wręcz ją eksponuje, gdyby wszyscy czynili dobro, byłoby ono niezauważalne, nie byłoby
kontrastu.
Koncepcja Iluminacji. Tak jak Plotyn stał na stanowisku irracjonalizmu, nie odwołujemy się do rozumu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz