Renesans - Teoria idoli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Renesans - Teoria idoli - strona 1

Fragment notatki:

Renesans. Epoka ta zmienia punkt widzenia człowieka na świat i Boga, nie stworzyła natomiast spójnego systemu filozoficznego. Filozofia odrodzenia była:
antyteocentryczna - człowiek i przyroda
antydogmatyczna - poszukiwała nowych metod poszukiwania prawdy (metodologia)
antyracjonalistyczna - opierała się na doświadczeniu
Franciszek Bacon (1561-1626) - zajmował się metodologią badań przyrodniczych. 2 części jego filozofii: Filozofia negatywna - teoria idoli - przestrzega przed niebezpieczeństwami stojącymi na drodze poznania ludzkiego. Filozofia pozytywna - opis metody, która daje niepodważalne rezultaty poznania. Teoria idoli. Człowiek może poznać, zrozumieć i zdziałać tylko to, co zaobserwuje w przyrodzie za pomocą zmysłów i rozumu. Człowiek zdobywa wiedzę poprzez poznanie zmysłowe i przetworzenie przez swój umysł . Widać tu wiarę w siłę i mozliwości człowieka, wiedza = potęga ludzka. Świat jest powiązany przyczynowo-skutkowo, żeby go skutecznie poznawać, trzeba poznawać przyczyny. Idole to złudzenia, które przeszkadzają człowiekowi w osiągnięciu prawdy . Są 4 rodzaje idoli: idole plemienia - mają swoje źródło w naturze ludzkiej, są charakterystyczne dla gatunku ludzkego. Zmysły ludzkie nie są miarą wszystkiego, poznanie zmysłowe ludzi jest subiektywne, ograniczone cechami gatunku. Rozum też zniekształca rzeczywistość - jest jak nierówne zwierciadło. Idole plemienia to największe ograniczenie na jakie napotyka człowiek poznający świat. Nie można przekroczyć tej bariery, tylko uzmysłowić sobie jej istnienie, ograniczenie naszej wiedzy. Idole jaskini - idole jednostki ludzkiej , ich źródłem może być wychowanie i wpływ innych, złudzenie wynikają z tego, że każdy człowiek jest inny, poznanie świata jest subiektywne. Mogą też wynikać z uprzedzeń, źródłem są cechy indywidualne człowieka wynikające z pewnych wrodzonych różnic, każdy człowiek jest inny. Na zróżnicowanie jednostki mają wpływ czynniki genetyczne i wychowanie. Idole rynku - wynikają z wzajemnej bliskości i współdziałania ludzi. Słowa są różnie pojmowane przez różnych ludzi, źródłem złudzeń jest niedoskonałość języka - uniemozliwia dotarcie do prawdy. Język jest zbyt ubogi i wieloznaczny. Hipostaza - pojącie puste, któremu nie odpowiada żaden istniejący byt - desygnat. Tworzenie języków sformalizowanych - matematyka, logika. Idole teatru - mają źródło w systemach filozoficznych i ideologiach. Bacon przestrzega przed ich łatwowiernym przyjmowaniem, gdyż jeśli w ogóle jest w nich jakaś prawda, to jest to prawda cząstkowa.
Wiedząc jakie są przeszkody w poznaniu, koncentrujemy się na metodzie radzenia sobie z nimi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz