Etyka według Kanta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka według Kanta - strona 1 Etyka według Kanta - strona 2 Etyka według Kanta - strona 3

Fragment notatki:


1  Wykład XI    Etyka według Kanta.  Krytyka praktycznego rozumu (praktyczny rozum  – rozum w odniesieniu do działania). Kant próbuje zrobić to samo, co w krytyce  czystego rozumu, poszukuje uniwersalnego prawa w sferze działania, które będzie miało charakter sądu syntetycznego a priori.    Istnieją  dwie  grupy  praw  odnoszących  się  do  rozumnie  działających  istot  –  ludzi.  Pierwsza  grupa  to  imperatywy  hipotetyczne.  (imperatyw to prawo, któremu podlegają tylko istoty rozumne, w przeciwieństwie do praw przyrodniczych). Imperatywy hipotetyczne  to takie prawa, które wskazują jak należy postępować, aby osiągnąć określony cel. Jest ich bardzo wiele, są to wskazówki mówiące, co  zrobić,  jeśli  chce  się  osiągnąć  jakiś  cel.  Jest  to  prawo  warunkowe,  odnosi  się  tylko  do  istot  zainteresowanych  danym  celem.  Drugą  kategorię praw stanowi imperatyw kategoryczny, prawo, które ma charakter powszechny i konieczny, odnosi się do wszystkich istot  rozumnych,  nie  dopuszcza  żadnych  wyjątków.  Formą  imperatywu  kategorycznego  ma  prawo  moralne  oceniające  postępowanie  człowieka. Jest tylko jedno prawo moralne, każde ze sformułowań prowadzi do tych samych wniosków.    Dwie formuły prawa moralnego:  1.  Postępuj tylko wedle takiej zasady, co do której byś zarazem chciał, aby stała się powszechnie obowiązującym prawem.  2.  Postępuj tak, abyś człowieczeństwo, zarówno w sobie, jak i w innym człowieku, traktował zawsze jako cel, nigdy zaś jako  środek.    Jak stosuje się to prawo?  Prawo moralne              Maksymy postępowania              Praktyczne reguły działania    W życiu kierujemy się praktycznymi regułami działania, które wnikają z naszych maksym, tę samą maksymę dwoje ludzi może inaczej  stosować, zależy to od możliwości człowieka. Stosując maksymy musimy sprawdzić, czy chcielibyśmy, aby stały się one powszechnie  obowiązującym prawem. Oba sformułowania prawa moralnego prowadzą do tego samego. Drugie sformułowanie to maksyma, którą  powinniśmy się kierować.    Kiedy postępujemy etycznie?  Pewne  działania  mogą  wydawać  się  z  zewnątrz  moralne  (wynikające  z  prawa  moralnego),  jednak,  czy  tak  naprawdę  jest,  zależy  od  intencji, którą się kierujemy. Czyn może nie być moralny, a tylko legalny. Czyn moralny zewnętrznie nie różni się od czynu legalnego.  Czyn  moralny  wynika  tylko  z  chęci  spełnienia  obowiązku  nałożonego  przez  prawo  moralne,  jest  to  jedyna  pobudka.  Czyn  legalny 

(…)

… możliwie najwięcej faktów oraz pozwala
je zrozumieć przy jak najmniejszym wysiłku. Każdy fakt jest inny, tymczasem my je schematyzujemy po to, aby uprościć
i sformułować pewne prawa, na tym polega działanie naukowca.
Trzeci pozytywizm – Koło Wiedeńskie (neopozytywizm).
W tym samym czasie pojawiła się inna szkoła, która miała pozytywistyczny charakter. Szkoła lwowsko-warszawska została założona
we Lwowie…
… wyjechał do USA gdzie stworzył znaną szkołę matematyczno-logiczną
Szkoła lwowsko-warszawska, podobnie jak Koło Wiedeńskie, przestała istnieć podczas II wojny światowej, są jednak do dziś
filozofowie, którzy kontynuują tę filozofię.
Wykład XIII
Fryderyk Nietzsche (1844-1900) był synem pastora, studiował filologię klasyczną, następnie rozpoczął pracę na uniwersytecie w
Bazylei. Już w pierwszym jego dziele…
…? ‘Jensters von Gut und Bose’ – Poza dobrem i złem – tytuł dzieła
służy za podstawę takiej interpretacji, ż⨪owiek musi wykroczyć poza moralność niewolników, nie poza moralność panów. Nietzsche
nie głosi amoralizmu lecz immoralizm – tezę, że pewien rodzaj moralności musi być odrzucony i zastąpiony inną, lepszą.
Kryzys, który panuje charakteryzują dwa terminy: dekadencja i nihilizm.
Pojęcie dekadencja odnosi…
… po to, aby uprościć
i sformułować pewne prawa, na tym polega działanie naukowca.
Trzeci pozytywizm – Koło Wiedeńskie (neopozytywizm).
W tym samym czasie pojawiła się inna szkoła, która miała pozytywistyczny charakter. Szkoła lwowsko-warszawska została założona
we Lwowie przez Kazimierza Twardowskiego. Postulowała odwoływanie się do faktów, oparcie się na doświadczeniu, przywiązywała
jednak wielką wagę do logiki…
… się do deprecjacji życia, na drugi plan spycha się silnych. Ta kultura jest wroga życiu.
Jedynym wyjściem z kryzysu kultury jest pojawienie się wielkich jednostek. Pojawiają się idee nadczłowieka, który ma być lekarstwem
na kryzys kultury europejskiej. Zakończy się panowanie moralności niewolników i powróci moralność panów, która będzie podstawą
nowej kultury. Jakimi wartościami będzie się kierował nadczłowiek
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz