Historia filozofii - filozofia XIX i XX w

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia filozofii - filozofia XIX i XX w - strona 1 Historia filozofii - filozofia XIX i XX w - strona 2 Historia filozofii - filozofia XIX i XX w - strona 3

Fragment notatki:


FILOZOFIA XIX I XX-WIECZNA -różnorodność nurtów i myśli - UTYLITARYZM - typ postrzegania świata - ojciec utylitaryzmu  Jeremy Bentham (stworzył pojęcie!!!) - J.S. Mill - utylitaryzm = użyteczność
1) JEREMY BENTHAM (1748-1832)
- społecznik, działacz polityczny (nie był filozofem!!!), zaczyna się zastanawiać nad społeczeństwem - podstawową zasadą hedonizm psychologiczny (ludzie dążą do przyjemności) - stwierdzenie normatywne  słuszną rzeczą jest dążyć do przyjemności - przyjemność = szczęście = dobro - przykrość = nieszczęście = zło - zasada użyteczności (on wprowadził to pojęcie)  rzecz użyteczna gdy prowadzi do przyjemności - wszystkie zainteresowane osoby, postępujemy słusznie, gdy zwiększamy sumę szczęścia, w kręgu osób, które mogą być dotknięte naszym postępowaniem - mamy maksymalizować sumę szczęścia!!! - jedyne kryterium oceny przyjemności  kryterium ilościowe!!! - produkujemy tyle szczęścia, ile się da!!! - cechy przyjemności: 1) intensywność, trwałość, pewność, bliskość (im bliższa nam tym jest jej więcej) 2) płodność (prowadzi do dalszych przyjemności), czystość (cz wiąże się z jakimś dyskomfortem) 3) zasięg przyjemności (im większej ilości osób dotyczy, tym jest jej więcej) - te wszystkie punkty mówią nam ile jest tej przyjemności - w jaki sposób można zreformować państwo, sposób rządzenia - w największym stopniu gwarantuje to demokracja - harmonizowanie dążeń obywateli = rola instytucji publicznych - zwolennik kary śmierci, obrona kary śmierci z punktu widzenia utylitaryzmu (bardziej się opłaca z ekonomicznego punktu widzenia) 2 ) JOHN STUART MILL ( 1806-1873), filozof
- Utylitaryzm , O wolności - podstawową zasadą etyczną - zasada użyteczności - szczęście faktycznym celem dążenia wszystkich ludzi; np. dzielność etyczna przydaje się by osiągnąć szczęście (narzędzia pozwalające na sprawniejsze osiągnięcie szczęścia) - kryterium jakościowe - istotne o ile nie istotniejsze !!! 1) Lepiej być niezadowolonym człowiekiem niż zadowoloną świnią 2) Lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem - człowiek jako istota racjonalna - te przyjemności lepsze, wartościowsze, które wybrałby człowiek rozumny !!! - duża waga przywiązywana do wolności!!! - swoboda, wolność do pewnych granic - granicą wolności jednostki jest krzywda/wolność innej jednostki!!! - państwo nie może używać przymusu dla dobra obywateli (jedynie dzieci) - wartością podstawową nienaruszalna wolność!!!
WSPÓŁCZESNY UTYLITARYZM
- utylitaryzm w etyce (konsekwencjonalistyczny) - jedynym kryterium szczęście, przyjemność ogółu społeczeństwa 1) uświadomić możliwości 2) zbadać konsekwencje 3) oszacować konsekwencje 4) wybrać te, które zapewnią najwięcej szczęścia

(…)

… UTYLITARYZM
- utylitaryzm w etyce (konsekwencjonalistyczny) - jedynym kryterium szczęście, przyjemność ogółu społeczeństwa 1) uświadomić możliwości 2) zbadać konsekwencje 3) oszacować konsekwencje 4) wybrać te, które zapewnią najwięcej szczęścia - UNIWERSALIZM: 1) konsekwencjalizm - liczą się tylko konsekwencje 2) eudajmonizm - miarą dobra ilość szczęścia 3) uniwersalizm - szczęście ogółu (ogólny charakter…
… praktyczny, chcemy wiedzieć żeby ujarzmiać - zdecydowane odrzucenie hedonizmu!!! - ból elementem niezbędnym w tym procesie - potrzebuje elementów przyjemności i niezbędnych elementów bólu  celem  nadczłowiek, stanie się nadczłowiekiem - linia pomiędzy zwierzęciem a nadczłowiekiem (nadczłowiek - ideał nieosiągalny, nie stanie się nim, ale ma obowiązek się do niego zbliżać) - nadczłowiek : wysoki poziom…
… Kaliklesa podział na- 1) silnych, szlachetnych i 2) podłych - Kalikles za podstawę poglądu przyjmuje hedonizm - Nietsche - brak hedonizmu - relatywizm etyczny - moralizm - uzasadniając nasze obowiązki kierujemy się dobrem innych ludzi - immoralizm - nie bierzemy pod uwagę dobra innych ludzi - u Nietschego - immoralizm - to nie jest nihilizm! Jest ścieżka wytyczona

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz