Pozytywizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm - strona 1 Pozytywizm - strona 2

Fragment notatki:


Pozytywizm. Pierwszy pozytywizm był dziełem Augusta Comte'a . Comte (1798-1857) nie skończył studiów filozoficznych lecz politechnikę. Wprowadził on do filozofii radykalne zmiany. Zaproponował podział historii ludzkości odzwierciedlający postęp w sposobie interpretowania i badania świata. Podzielił historię na trzy fazy: faza teologiczna - rządzą w niej uczucia, ludzie interpretują świat przez pryzmat mitologii; faza metafizyczna - rządzi intelekt, świat interpretowany jest przez pryzmat metafizyki (np. oswiecenie) etap pozytywny przewyższa poprzednie, umysł zajmuje się tylko faktami, teoretyczną podstawę dla badań daje filozofia pozytywna.
Pierwsza i druga faza były równie złe, Comte przeciwstawia im tę trzecią.
Właściwości filozofii pozytywnej: 1) Jej przedmiotem są tylko i wyłącznie fakty fizyczne (o ciałach); fakty psychiczne w ogóle są człowiekowi niedostępne (np. introspekcja), w ogóle ich nie ma , nie można być jednocześnie podmiotem i przedmiotem badania; 2) Wzór dla postępowania naukowego stanowią nauki przyrodnicze; 3) postulat, iż należy pracować pozytywnie a nie ograniczać się tylko do negatywnej krytyki (odrzucenie np. sceptycyzmu);
4) należy rozważać tylko tematy pożyteczne, służące polepszeniu zycia, a nie takie, które zaspakajają ciekawość;
5) należy się zajmować rzeczami rzeczywistymi, dostępnymi;
6) należy się ograniczać do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną, a stronić od tematów, które prowadzą do wiecznych sporów;
7) należy unikać twierdzeń absolutnych i zastępować je względnymi; Filozofia ta sprzeciwiała się wykraczaniu poza fakty. Nauka nie ma dociekać przyczyn i szukać odpowiedzi na pytanie `dlaczego?', lecz szukać odpowiedzi na pytanie `jak?', nauka ma szukać praw, stałych związków. Ostatecznym celem nauki jest eliminacja wszelkich doswiadczeń, należy tak zbadać te prawa, aby następne doświadczenia stały się zbędne. Szeroki katalog praw pozwoli bez badań przewidywać przyszłość. Nauka buduje na doświadczeniu, ale dąży do tego, aby było ono zbędne. Charakterystyczny był stosunek Comte'a do filozofii jako nauki. Wszystkie działy filozofii są zbędne, gdyż nie mają żdnego przedmiotu, który mogłyby badać. Niepotrzebna są metafizyka i epistemologia, wystarczy zdrowy rozsądek, logika jest oderwana od rzeczywistości, a psychologia w ogóle nie jest możliwa. Filozofia ma zadania encyklopedyczne, ma zestawiać to, co zrobiły nauki szczegółowe. Comte zaczął głosić swoją filozofię w 1830 r.. `Wykład o filozofii pozytywnej' - 6 tomów wydawanych przez 12 lat, zapoczątkował pozytywizm jako kierunek filozofii. Wielu uznaje, że jest to początek filozofii współczesnej, ponieważ jego poglądy do dziś są analizowane i traktowane poważnie.


(…)

… prawa, na tym polega działanie naukowca.
Trzeci pozytywizm - Koło Wiedeńskie (neopozytywizm).
W tym samym czasie pojawiła się inna szkoła, która miała pozytywistyczny charakter. Szkoła lwowsko-warszawska została założona we Lwowie przez Kazimierza Twardowskiego. Postulowała odwoływanie się do faktów, oparcie się na doświadczeniu, przywiązywała jednak wielką wagę do logiki (wiedzy formalnej) jako warunku osiągnięcia niepodważalnej prawdy. Rozwijano teorie logiczne - stworzona przez Lukasiewicza logika wielowartościowa.
Niektórzy znani przedstawiciele tej szkoły:
K. Chajdukiewicz
Kotarbiński
Leśniewski
Łukasiewicz
Tarski - przed wojną wyjechał do USA gdzie stworzył znaną szkołę matematyczno-logiczną
Szkoła lwowsko-warszawska, podobnie jak Koło Wiedeńskie, przestała istnieć podczas II wojny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz