Zarządzanie procesami - strona 2

Zarządzanie procesami - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1232

ZARZĄDZANIE PROCESAMI - PYTANIA ZALICZENIOWE Wyjaśnij pojęcie procesu. - Proces to miejscie, gdzie następuje transformacja (przekstałcenie) wejścia w wyjście. - Proces to specyficzne uporządkowanie działań w czasie i przestrzei, z dobrze określonymi danymi i wynikami oraz jasno zdefiniowanym wejś...

Ćwiczenia z zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Techniki decyzyjne w warunkach niepewno ś ci:    1.   kryterium Laplace'a (średniej),  2.   kryterium Walda (pesymistyczne – reguła maxmin),  3.   kryterium optymistyczne (reguła maxmax),  4.   kryterium Hurwicza,  5.   kryterium Savage’a (minimalizacji maksymalnego żalu).       Zadanie 1    Istnie...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1855

TEST B Centralizacja w strukturze organizacji procesowej wskazuje na: odejście od funkcjonalności podziału pracy znaczną decentralizację usprawnień decyzyjnych zastosowanie pracy wielowymiarowej tworzenie nowego układu podmiotowego Specjalizację w strukturze organizacji procesowej charakteryzu...

Pytania z odpowiedziami - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1190

1.Centralizacja w strukturze organizacji wskazuje na: b) znaczną decentralizację usprawnień decyzyjnych 2. Do podstawowych sposobów doskonalenia organizacji zalicza się: a) zamiana b) eliminacja c) upraszczanie d) łączenie 3. Dla tradycyjnego paradygmatu zarządzania prawdziwe są stwierdzenia: ...

Wykład - Zarządzanie procesami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 1 I ćwiczenia i wykład. Przedmiot kończy się zaliczeniem (na prawach od egzaminu). Ocena z ćwiczeń cząstkowa ocena z wykładów, Egzamin- test wielokrotnego wyboru (tak jak na zarządzaniu strategicznym). Tyle że ocena z ćwiczeń plus ocena z egzaminu...

Wykład - Najważniejsze trendy zmian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 2 Najważniejsze trendy zmian WCZORAJ I DZIŚ DZISIAJ I JUTRO Projekty zmian realizowane w oderwaniu od innych procesów zmiany okresowe socjologiczne podejście do zmian' jednostki, grupy, społeczne bariery, obawy, gry o władzę itp. Wiele zapoczą...

Wykład - definicja procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 3 Proces- zespół/ zestaw różnych działań realizowanych dla osiągnięcia celów. Proces- dynamiczny obiekt, pewna dynamiczna, zmieniająca się całość, wokół której buduje się pewien system relacji wewnątrz organizacyjnych. Podejście procesowe stosowano...

Wykład - klasyfikacja procesów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 4 KLASYFIKACJA PROCESÓW Procesy o charakterze fizycznym- można je bezpośrednio zaobserwować (procesy produkcyjne, logistyczne) Procesy o charakterze niewidzialnym- ich nie można bezpośrednio dostrzec, są to procesy przetwarzania informacji, proces...

Wykład - Typologia procesów w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 5 Typologia procesów w organizacji WSTĘPNA PROJEKCJA- ZBIÓR OTWARTY PROCESY PODSTAWOWE PROCESY GŁÓWNE- KLUCZOWE 2) PROCESY POMOCNICZE PROCESY ZABEZPIECZAJĄCE Oczekiwanie klientów Sposoby przeprowadzenia identyfikacji procesów w organizacji: ...

Wykład - organizacja procesowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 6 ORGANIZACJA PROCESOWA W projektowaniu od podstaw organizacji procesowej realizowane są następujące etapy działań: Określanie celu działania organizacji. Identyfikacja procesów w obszarze megaprocesu, wyróżnionej według kryterium klienta. Projek...