Ćwiczenia z zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z zarządzania - strona 1 Ćwiczenia z zarządzania - strona 2 Ćwiczenia z zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Techniki decyzyjne w warunkach niepewno ś ci:    1.   kryterium Laplace'a (średniej),  2.   kryterium Walda (pesymistyczne – reguła maxmin),  3.   kryterium optymistyczne (reguła maxmax),  4.   kryterium Hurwicza,  5.   kryterium Savage’a (minimalizacji maksymalnego żalu).       Zadanie 1    Istnieje możliwość wybudowania motelu przy ruchliwej szosie. Należy podjąć decyzję  o  jego  wielkości.  Rozważamy  cztery  możliwości  rozmiaru  motelu:  20,  30,  40  lub  50  pokoi.  Dla  każdego  z  wariantów  roczne  koszty  stałe  budynku  (amortyzacja  obiektu,  konserwacja, stały personel) wynoszą 25000 zł. Roczne koszty stałe zależne od liczby  pokoi  (amortyzacja  i  konserwacja  wyposażenia,  obsługa,  ubezpieczenie)  wynoszą  odpowiednio  w  tys.  zł:  96,  144,  192,  lub  240.  Pozostałe  koszty  (sprzątanie,  energia  elektryczna,  woda),  jak  również  wpływy  zależą  od  liczby  faktycznie  wynajętych  pokoi.  Dla  uproszczenia  przyjmujemy  tylko  sześć  możliwych  wariantów  dziennej  liczby wynajętych pokoi (scenariuszy): 0, 10, 20, 30, 40, 50.    Scenariusze  0  10  20  30  40  50  koszty w tyś. zł  0  36  72  108  144  180  wpływy w tyś.  zł  0  219  438  657  876  1095    Zestawiając  koszty  i  wpływy  dla  poszczególnych  wariantów  motelu  otrzymujemy  następującą tabele zysków (w tys. zł):      Tabela zysków dla problemu wyboru wariantu motelu    Decyzje  (warianty  wielkości  hotelu)  Scenariusze (dotyczące dziennej liczby wynajętych pokoi)  0  10  20  30  40  50  20  -121  62  245  245  245  245  30  -169  14  197  380  380  380  40  -217  -34  149  332  515  515  50  -265  -82  101  284  467  650                                                                    1  W  oparciu  o  materiał  Włodzimierza  Ogryczka  pt.:   Modelowanie  preferencji  w  warunkach  niepewno ś ci .        Kryterium   ś redniej  (Laplace'a)   opiera  się  na  założeniu:  „jeżeli  nie  wiadomo  nic  o  stanach  natury,  to  można  przyjąć,  że  są  one  jednakowo  prawdopodobne”  Kryterium  ś redniej  ( racjonalne )  nakazuje  zatem  przyjąć,  ż e  ka ż dy  stan   ś wiata  zewn ę trznego  ma  jednakowe  prawdopodobie ń stwo  wyst ą pienia   (1/4  w  przypadku  czterech  stanów,  1/10  w  przypadku  dziesięciu  stanów  itd.).  Następnie  należy  obliczyć 

(…)

… powinien zdecydować się na budowę motelu z 50 pokojami.
Kryterium minimalizacji maksymalnego żalu
Opiera się na założeniu, że decydenci często analizują problemy decyzyjne, kierując
się nie kategorią zysku lub straty (nb. przykrość wywołana stratą jest silniej
odczuwana niż przyjemność spowodowana zyskiem), lecz kategorią żalu
(rozczarowania, ubolewania, zawodu). Jego istota zawiera się w pytaniu: Jeżeli
wybiorę…
…, że decydenci często analizują problemy decyzyjne, kierując
się nie kategorią zysku lub straty (nb. przykrość wywołana stratą jest silniej
odczuwana niż przyjemność spowodowana zyskiem), lecz kategorią żalu
(rozczarowania, ubolewania, zawodu). Jego istota zawiera się w pytaniu: Jeżeli
wybiorę pewien kierunek działania, to – wiedząc już, jaki stan świata zewnętrznego
wystąpił – jak duży będzie mój żal…
… budowę motelu na 50
pokoi, co daje możliwość osiągnięcia największego zysku – 650 tyś. zł.
Kryterium Hurwicza - stanowi próbę kompromisu pomiędzy skrajnym optymizmem
a skrajnym pesymizmem. Racjonalnie postępujący decydent powinien wziąć pod
uwagę zarówno najlepsze, jak i najgorsze wyniki, przypisując wagę ich znaczeniu
odpowiednio do swojego poczucia optymizmu (i pesymizmu). Można to uczynić,
posługując…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz