Zarządzanie procesami

note /search

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 2646
Wyświetleń: 5054

Ogólne zasady i koncepcje projektowania 7 ROZDZIAŁ Proces projektowy (projektowanie)- merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną (odniesioną do metodologii) dla funkcji wykonawczych. Projektowanie jest kreatywne, a więc i oryginalne. P...

Metody sieciowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1967

Etapy w planowaniu przedsi ę wzi ęć  przy wykorzystaniu metod sieciowych :    1.   Sporz ą dzenie  listy  czynno ś ci  (zada ń   cz ą stkowych)  składaj ą cych  si ę   na  przedsi ę wzi ę cie,  ustalenie zale ż no ś ci pomi ę dzy nimi (kolejno ś ci i wykonywania) i czasów ich trwania.    W zależnoś...

Metody sieciowe PERT

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2835

Metoda PERT     Technika  PERT  stosowana jest, gdy w wykresie sieciowym nie możemy z cała pewnością określić  czasu  trwania  niektórych  czynności.  Wówczas  czas  taki  można  wyznaczyć  metoda  ekspercką  poprzez określenie trzech szacunkowych czasów dla każdej czynności: czasu optymistycznego ...

Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4305

in. zagadnienia takie jak: proces inwestycyjny, inwestycje, analiza potrzeb, ocena zasadności inwestowania, procesy deweloperskie, działania operacyjne, analiza rynku. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przygotowanie inwestycji, przedsięwzięcie inwestycyjne, struktura cyklu in...

Zarządzanie procesowe - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 11333

W dokumencie znaleźć można opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu realizowanego na I roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka ma objętość 18 stron w formacie docx. W treści pracy wyróżnić można 10 głównych rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień z przedmiotu, takic...

Zarządzanie procesowe konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

1 • Geneza organizacji procesowej - ujecie systemowe organizacji, - łańcuch wartości, - organizacja procesowa - organizacja wirtualna, - model sieciowy działalnosci  gospodarczej Model M.E. Portera. Organizacja jako łańcuch  wartości 2 ...

Proces zarzadzania, Zarzadzanie procesowe- sciaga

 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 8421

Krotka sciaga z Zarzadzania procesowego/Procesu zarzadzania- podstawowe terminy i pojecia- opracowane dzieki presji prof A. Stabryly Zarzadanie procesem; -wybor kluczowych procesow- takich które zagwarantuja odpowiedni zwrot z inwestycji. Aby mo¿na byli wybrac nale¿y opracowac podstawy ...

Zarządzanie procesowe - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 5656

in zagadnienia takie jak: proces, rodzaje procesu, poziomy efektywności, benchmarking, wady reengineringu, cele procesów, pomiar procesów, procesy rutynowe, aspekt strukturalny i podmiotowy charakteryzujący procesy zarządzania, rola diagnozy w doskonaleniu procesów, wykres Ishikawy, mapa powiązań pr...

Pytania na egzamin z zarządzania procesowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 7896

in. zagadnienia takie jak: ekonomiczna koordynacja, podejście funkcjonalne, model Rummlera, scrum, ujecie procesowe, czynniki determinujące. 1) Do podstawowych mechanizmów ekonomicznej koordynacji działań zalicza się: a) władzę b) integrację c)etykę d) rynek 2) W klasycznej typologii, w re engin...

Zarządzanie procesami - definicje, omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 553

ZARZĄDZANIE PROCESAMI 1. PROCES TO UPORZĄDKOWANA SEKWENCJA DZIAŁAŃ, W WYNIKU KTÓRYCH KLIENT OTRZYMUJE PRODUKT (WYRÓB LUB USŁUGĘ). 2. PROCES TO PRZEKSZTAŁCENIE WEKTORA WEJŚCIA W WEKTOR WYJŚCIA Proces jako strumień wartości 1. Produkt jako wartość 2. Strumień wartości to zespół wszystkich konkret...