Pytania na egzamin z zarządzania procesowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 6510
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z zarządzania procesowego - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: ekonomiczna koordynacja, podejście funkcjonalne, model Rummlera, scrum, ujecie procesowe, czynniki determinujące.


1) Do podstawowych mechanizmów ekonomicznej koordynacji działań zalicza się: a) władzę b) integrację c)etykę d) rynek 2) W klasycznej typologii, w re engineeringu do procesów podstawowych zalicza się: a)marketing b)łączność z klientem c)produkcję d)sprzedaż 3. W etapie innowacyjności, w cyklu Greinera występuje: a)kryzys kontroli b)kryzys autonomii c) kryzys tożsamości d) kryzys przywództwa 4. W strukturze sieciowej rozpiętość kierowania można określić następująco: a) jest fraktalna b) jest bardzo duża c) jest niewielka d) nie można jej określić 5. Przeciwieństwem podejścia funkcjonalnego w nowoczesnym zarządzaniu jest podejście: a) procesowe b) strukturalne c)hierarchiczne d)regulacyjne ? 6. Produktywność standardowa: a)jest najwyższa dla struktur fraktalnych b) jest najwyższa dla struktur procesowych c)określa udział efektów każdego rodzaju działalności w efekcie końcowym d) wynika ze standardowej relokacji zasobów 7. Wybierz najprostszy system informacyjny: a) System ewidencyjno-transakcyjny b) system ewidencyjny c) system oparty na dokumentach i przetwarzaniu ręcznym lub mechanicznym d) system księgowania i fakturowania 8. Semantyczny aspekt informacji związany jest: a)z ilością informacji b) ze znaczeniem informacji c) z jakością informacji d) z użytecznością informacji dla danego podmiotu 9. Obserwatora-analityka nie uwzględnia się w następującym podejściu: a) wirtualnym („virtual”) podejściu systemowym b)systematycznym podejściu systemowym c) twardym („hard”) podejściu systemowym d) miękkim („soft”) podejściu systemowym 10. Do dyscyplin organizacji uczącej się w koncepcji P. Senge zalicza się: a) podejście strukturalne b) podejście heurystyczne c) podwójną pętlę uczenia się? d)mistrzostwo osobiste 11. Do najważniejszych zmian organizacyjnych wprowadzanych dzięki reengineeringu zalicza się: a)wprowadzenie struktury macierzowej b) wprowadzenie struktury hybrydowo- procesowej ? c) wprowadzenie struktury dywizjonalnej d)zastąpienie komórek funkcjonalnych przez zespoły odpowiedzialne za dany proces 12. Związek podejścia procesowego z zarządzaniem jakością przejawia się w: a) doborze metod kontroli b) podejmowaniu decyzji …..rystycznych c) ciągłym doskonaleniu d)tworzenie kół jakości 13. Pojęcie”koszty” odgrywa istotną rolę w: a) modelu 20-80 b) teorii kosztów transakcyjnych c) modelach produktywności d) ocenie efektywności organizacji wirtualnej 14. Czy działanie nieskuteczne może być efektywne? a) tak b) nie …………… 15. Czynnik determinujący jakość i wolumen produktów w metodzie S…OC a) mechanizm podejmowania decyzji b) technologiczna doskonałość wyrobów c) organizacja procesów produkcyjnych d) najbardziej użyteczne dla klienta charakterystyki końcowe 16. Metoda ciągłego doskonalenia w zarz. Jakością określa się angielskim skrótem:

(…)

… się angielskim skrótem:  a) PCDA  b) PDCA  c)ACPD  d)DCPA  17. Struktura zespołu projektowego……………..  a) struktura kolektywna  b) struktura izomorficzna  c) struktura homomorficzna  d) struktura ekspercka  1  W modelu K. Lewina rozmrożenie dotyczy:  a) postaw ludzi  b) norm i wartości członków organizacji  c) systemów i struktur  d)struktury władzy  19. ….  d) łańcuch wirtualny  20. W hierarchi złożoności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz