Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4151
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin - strona 1 Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin - strona 2 Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: proces inwestycyjny, inwestycje, analiza potrzeb, ocena zasadności inwestowania, procesy deweloperskie, działania operacyjne, analiza rynku.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przygotowanie inwestycji, przedsięwzięcie inwestycyjne, struktura cyklu inwestycyjnego wg wybranych koncepcji autorskich, zarządzanie ryzykiem, podmioty Project Finance, wybrane modele PPP.

CWICZENIA I - 06.02.2012r - PROCES INWESTYCYJNY A BUDOWLANY Proces inwestycyjny - ciąg skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, prawnym technologiczny, organizacyjnym finansowym prowadzący do realizacji eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej w określonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach finansowych
Proces inwestycyjny to zespół działań od rozpoczęcia programowania zamierzenia rozwojowego przedsiębiorstwa do osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej. Czas trwania tego procesu tworzy cykl inwestycyjny, który składa się z pewnych elementów: etapów i zadań. Etap inwestycyjny to zespół zadań (lub jedno zadanie) inwestycyjnych, którego efekt można przekazać do eksploatacji w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie i który stanowi „krok milowy” w procesie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji.
Proces budowalny inwestycyjny - zespół określonych działań technologicznych powiązanych ze sobą organizacyjnie dokonywanych bezpośrednio na placu budowy lub poza nim majacym na celu utworzenie wymaganych budowli spełniających sprecyzowane warunki techniczne i użytkowe Inwestycje należą do tych kategorii pojęć ekonomicznych, z którymi spotykamy się praktycznie na co dzień, a którym przypisuje się bardzo różne znaczenie. Inwestycje mają szczególne znaczenie w gospodarce rynkowej. Są w niej traktowane nie tylko jako najważniejszy sposób powiększania majątku właścicieli, lecz także jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Wydaje się, że definicją najpełniej oddającą istotę inwestowania podał Hirschleifer (1965): “Inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnej korzyści.” Powyższe określenie jest bardzo ogólne, jednak uwypukla najważniejsze cechy inwestycji. Podkreślony jest w niej element psychologiczny związany z inwestowaniem - wyrzeczenie, bowiem inwestujący musi zrezygnować z bieżącej konsumpcji. Nieodłącznym czynnikiem jest również czas. Inwestujący wyrzeka się bieżących korzyści na rzecz przyszłych korzyści. Oznacza to, że upływ czasu jest przyczyną powstawania przyszłych korzyści i musi wystąpić, aby inwestycja mogła przynieść korzyści. Poza tym z inwestowaniem nieodłącznie wiąże się ponoszenie ryzyka, gdyż przyszłość jest niepewna, w związku z czym przyszłe korzyści mogą wystąpić, ale nie muszą.
W budowlanym procesie wyróżniamy czynności
Administracyjno - prawne - decyzje, pozwolenia zawiadomienia zgody sprzeciwy postanowienia
Cywilno prawne - umowy zawierane przez inwestora z jednostkami wykonawczymi oraz zawierane przez jednostki miedzy sobą


(…)

… opłatą a w zamian, po ukończeniu inwestycji, jej część przekazuje byłemu właścicielowi gruntu na własność.
Opracowanie Dokumentacji Projektowej i Uzyskanie Pozwolenia Na Budowę
Na tym etapie bardzo ważnym elementem jest istnienie, lub też brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja jest oczywiście dużo prostsza, jeśli posiadany przez dewelopera grunt ma aktualny MPZP. Wtedy bez…
… inżynieryjnych, geologicznych, oraz ekspertów odpowiedzialnych za najem lub sprzedaż wybudowanej powierzchni, czy ekspertów od promocji i reklamy. Deweloper ze swej strony powinien tez wypracować koncepcje zarządzania projektem deweloperskim po jego oddaniu do użytku.
Proces deweloperski składa się z następujących etapów:
Feasibility Study - studium wykonalności
Pozyskanie gruntu
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę
Pozyskanie źródeł finansowania
Realizacja inwestycji - etap budowy
Marketing oraz sprzedaż/wynajem
Działania operacyjne
Feasibility Study - Studium Wykonalności
Kluczowym elementem tej fazy procesu deweloperskiego jest analiza rynku - otoczenia, w którym deweloper będzie działał. Niezbędne jest tutaj zebranie informacji dotyczących trendów ekonomicznych…
…. Przeprowadzone studium powinno potwierdzać trzy fakty: - Budynek będzie spełniać uwarunkowania wynikające z projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, - Budynek będzie odpowiadał zbadanym potrzebom rynku, - Strumień gotówki generowanej przez projekt będzie gwarantował zwrotność kredytów i pożyczek oraz odpowiednią stopę zwrotu dla inwestorów kapitałowych. Analizy zawarte w studium wykonalności projektu…
… tutaj również zwrócić uwagę, jest procent zabudowy działki. Im jest on większy tym lepiej dla dewelopera.
Na dokumentację projektową składają się projekt ogólnobudowlany oraz projekty przyłączy takich jak gaz, woda, czy prąd, przy czym na każdy z nich potrzebne jest odrębne pozwolenie na budowę. Przy większych obiektach niezbędne są również projekty instalacji wewnętrznych.
Gdy posiadamy już pełen komplet dokumentacji…
…, ale jest wykorzystywana
także w sektorze prywatnym. Jest to standard stosowany i zalecany w UE
Podstawą PRINCE2 jest osiem procesów:
›Przygotowanie Założeń Projektu
›Planowanie
›Inicjowanie Projektu
›Strategiczne Zarządzanie Projektem
›Sterowanie Etapem
›Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu
›Zarządzanie Zakresem Etapu
›Zamykanie Projektu
Poszczególne procesy dzielą się na podprocesy.
UNIDO – Organizacja Narodów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz